Naar inhoud springen

Delftsche Courant/Jaargang 80/Nummer 52/Dr. P.J.H. Cuypers †

Uit Wikisource
Dr. P. J. H. Cuypers †
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 3 maart 1921
Titel Dr. P. J. H. Cuypers †
Krant Delftsche Courant
Jg, nr 80, 52
Editie, pg [Dag, 3]
Opmerkingen Pierre Cuypers vermeld als P.J.H. Cuypers, Eugène Viollet-le-Duc als Viollet-le-Duc
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

LAATSTE BERICHTEN.

Dr. P. J. H. Cuypers †

      Men meldt ons uit Roermond: Dr. P. J. H. Cuypers is hedenmorgen overleden.
      De Nederlandsche architect Petrus Josephus Hubertus Cuypers, in 1827 te Roermond geboren, studeerde tot 1849 aan de academie te Antwerpen; vervolgens onder de leiding van Viollet-le-Duc. Vooral de Fransche gothiek der 13e eeuw heeft op zijne kunstrichting grooten invloed gehad. Hij vertoefde daarna eenigen tijd te Roermond en vestigde zich vervolgens als architect te Amsterdam. Tot zijn voornaamste werken behooren: het Rijksmuseum en het Centraalstation te Amsterdam, roomsch-katholieke kerken te Amsterdam, Den Haag, Breda, Nijmegen, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Alkmaar enz. Vele gebouwen zijn door hem gerestaureerd, zooals de St. Servaaskerk te Maastricht, de Munsterkerk te Roermond, de Cathedraal te Metz, de St. Bavo-kerk te Haarlem, het slot te Muiden, het kasteel Haarzuilen bij Harmelen, het Binnenhof te ’s Gravenhage enz. Reeds in 1853 stichtte hij te Roermond kunstwerkplaatsen onder de firma Cuypers en Co. Als leeraar is hij aan de rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers te Amsterdam werkzaam geweest.
      De overledene was voorts eere-doctor der Universiteit te Utrecht en der Technische Hoogeschool te Delft.