Delftsche Courant/Jaargang 81/Nummer 279/Economie-prijsvraag

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Economie-prijsvraag’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Delftsche Courant, dinsdag 28 november 1922, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

ECONOMIE-PRIJSVRAAG.

 De Ned. Maatsch. voor Nijv. en Handel looft, naar het „Tijdschr. Mij. v. N. en H.” meedeelt, een prijs uit van vijf honderd gulden voor het beste antwoord op de vraag betreffende de oorzaken der economische malaise en de middelen ter verbetering.
 Toelichting:
 Gezien de feiten dat eenerzijds:
 a. in verschillende streken der wereld hongersnood en ellende heerschen;
 b. bovendien schier tal van dringende behoeften onbevredigd blijven (bijv. woningen, wegen, bruggen, vervoermiddelen, kleeding, onderwijsinrichtingen, enz.);
 dat anderzijds er gelijktijdig:
 A. in sommige streken overvloed is van voedsel, zoodat graan als brandstof wordt gebruikt of aardappelen, groenten en andere voedingsgewassen soms zelfs de kosten van het rooien of oogsten niet waard zijn;
 B. vervoermiddelen aanwezig zijn, doch ongebruikt blijven en dat gelijktijdig de arbeidskracht van de werkloozen geheel of gedeeltelijk verloren gaat, ofschoon toch de productie-capaciteit van fabrieken enz. groot genoeg is; dan mag uit deze schrille tegenstellingen worden geconcludeerd, dat aan een economisch gebruik van den arbeid hinderpalen in den weg staan.
 Gevraagd wordt een voor het groote publiek bevattelijke uiteenzetting van ten hoogste 8 pagina’s druks, waarin beredeneerd wordt aangetoond:
 1e. waaraan deze ongerijmde toestanden te wijten zijn;
 2e. door welke maatregelen hierin verbetering ware te brengen, d.w.z, een toestand ware te scheppen, waarin zoo weinig mogelijk middelen tot het vormen van welvaart verloren gaan.