Delftsche Courant/Jaargang 81/Nummer 279/Telefoonverkeer met Engeland

Uit Wikisource
‘Telefoonverkeer met Engeland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Delftsche Courant, dinsdag 28 november 1922, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]Telefoonverkeer met Engeland. Het rijkstelefoonkantoor Delft is met ingang van heden, toegelaten tot het Nederlandsch-Engelsch telefoonverkeer. Men kan dus van hier uit rechtstreeks met Engeland telefoneeren.