Eenheid/Nummer 288/B(roederschap) I(n) P(raktijk)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
B(roederschap) I(n) P(raktijk)
Auteur(s) E. Koelman-Kappers, Mevr. Eigenhuis-van Gendt, W. van Vliet, J.A. Swart
Datum 11 december 1915
Titel B(roederschap) I(n) P(raktijk)
Tijdschrift Eenheid
Jg, nr, pg [6], 288, [4]
Eenheid no 288 B(roederschap) I(n) P(raktijk).jpg
Brontaal Nederlands
Auteursrecht Publiek domein

B(ROEDERSCHAP) I(N) P(RAKTIJK).

      Met hartelijken dank ontvangen voor het gezin van den nierlijder een postwissel f 1.— van mevr. J. A. H.—S. te Soest. Aan huis bezorgd: N. V. D. D. f 1.50 en f 2.50 van M. O. W. te A. Gelukkig was ik deze week weer klaar. De kas is nu ledig, en ik weet niet, waar ik de volgende week van moet uitbetalen. Mogelijk komt we nog eene verrassing voor het gezin? Lezers denkt gij er aan a. u. b.
      Met hartelijke aanbeveling,

Mevr. E. KOELMAN—KAPPERS.      

1e Wet.dw.str. 68a I, A’dam.


      In aansluiting met het bovenstaande, doe ik nog eens een dringend beroep op uw aller mildheid.
      Moeten we dit gezin, dat zoo lang door uw hulpvaardigheid in betrekkelijke rust kon leven, nu terwijl de barste wintermaanden voor de deur staan aan zijn lot overlaten? De man doet zijn best met zijn handeltje wat te verdienen, maar zijn zeer zwakke gezondheid en de slechte tijden maken het nog steeds hard noodig hier te helpen.
      Over een paar weken vieren we weer het Kerstfeest. Zoo’n gezin, dat er juist kan komen van giften, begint aan kleeren en ook linnengoed natuurlijk gebrek te krijgen. Wie van de lezeressen heeft nog oude lakens, sloopen, handdoeken, kleeren, ja, wat niet ak te missen, waarvan het vrouwtje thuis wat bruikbaars of draagbaars kan maken? Er zijn vijf jonge kinderen, de oudste meen ik ± 10 jaar, de jongste een baby.
      Wat zou ik verheugd zijn met het Kerstfeest eens een flink pak te kunnen sturen of wilt ge het liever zelf doen!
      Het adres is: H. Ph. Willems, Egelantierstraat 162, Amsterdam.
      Nietwaar, ik mag op uw hulp rekekenen?

Mevr. EIGENHUIS—v. GENDT,            
v. Boetzelaerlaan 181.      


      De rubriek B. I. P. bevat al zooveel verzoeken om steun, dat ik slechts bedeesd met mijn verzoek voor den dag durf komen. Ik durf dit dan ook alleen richten tot die lezers van „Eenheid”, die tot nog toe om de een of andere reden de beurs voor B. I. P. dichthielden. Misschien vinden zij in een hoekje van hun spaarpot nog een vergeten kwartje. Voor hen, die vruchteloos zoeken, dit: Wilt gij een sneeuwbal voor mij beginnen? De ingekomen gelden zijn bestemd, om een longpatiënte naar een Sanatorium te sturen. Er is veel kans op genezing, mits er met de kuur niet te lang wordt gewacht. Wie wil helpen? Giften worden gaarne in ontvangst genomen en verantwoord door Zuster W. VAN VLIET,

Kastanjelaan 12, Arnhem.      

      Deze aanvrage wordt gesteund door dr. W. W. Ph. D. v. d. Bergh van Eysinga, te Zutphen.


      Nog ontving ik in vriendelijken dank voor Kerstfeestviering e. d. van:
      Mej. Fetje de J., te Den Haag, f 0.50, Mevr. J.—v. M., te Teteringen, f 1.—, Mej. M. v. d. H., Den Haag, f 1.—, Mej. A. S., zelfde plaats, f 5.—.
      Ik wilde wel, dat de gevers en geefsters wisten, hoe blij en dankbaar ze de menschen en kinderen hier hebben gemaakt!

J. A. SWART.