Egidius waer bestu bleven

Uit Wikisource

Egidius waer bestu bleven

Auteur
Genre(s) lied
Brontaal Middelnederlands
Datering ± 1400
Bron Egidius waer bestu bleven? anoniem – 14de eeuw (handschrift), DBNL
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Egidius waer bestu bleven op Wikipedia
1 (A1)
Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Egidius, waar ben je gebleven?
Ik verlang naar jou, mijn vriend
Jij koos de dood, je liet mij het leven[1][2]
2 (B1)
Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn
Dat was gezelschap goed en fijn
Het leek dat wij tegelijk zouden sterven[3]
3 (A2)
Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn
Alle vruecht es di ghegheven
Nu ben je opgenomen in de hemel
Stralender dan de zonneschijn
Alle vreugde is aan jou gegeven
4 (A1)
Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Egidius, waar ben je gebleven?
Ik verlang naar jou, mijn vriend
Jij koos de dood, je liet mij het leven[1]
5 (A3)
Nu bidt vor mi ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn
Verware mijn stede di beneven
Nu bid voor mij, ik moet nog ongelukkig zijn
En in de wereld pijn lijden
Bewaar mijn plaats naast jou
6 (B2)
Ic moet noch zinghen een liedekijn
Nochtan moet emmer ghestorven sijn
Ik moet nog een liedje zingen
Toch moet ook ik eens sterven[4]
7 (A1)
Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Egidius, waar ben je gebleven?
Ik verlang naar jou, mijn vriend
Jij koos de dood, je liet mij het leven
8 (B1)
Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn
Dat was gezelschap goed en fijn
Het leek dat wij tegelijk zouden sterven
  1. 1,0 1,1 coors, van coren (cueren): "keuren, proeven, smaken, onderzoeken, beoordelen, kiezen, bepalen, beproeven, ondervinden". De regel wordt doorgaans hertaald als "Jij koos de dood, je liet mij het leven". 'Kiezen' is echter sterker uitgedrukt dan het oorspronkelijke coren of cueren, dat hier wellicht ook als 'ondervinden' vertaald zou kunnen worden. (Zie ook noot 3.) Een andere mogelijke interpretatie zou ook kunnen zijn "Jij verkoos de dood", in de zin van: het hemelse verkiezen boven het aardse, maar daarmee zou dan ook het doodgaan zelf al boven het aardse bestaan gesteld worden.
  2. J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek.
  3. De regel wordt ook wel hertaald als: "het scheen één moest sterven", waarbij de 't-' voor 'een' wordt weggelaten.
  4. Of: "toch moet iedereen eens/ooit sterven".