Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden/Lijst der gezangen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dood en eeuwigheid Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden (1806)

Lijst der gezangen

Lijst van alle gezangen naar rang van het A. B. C.


[ 345 ]

LIJST

DER

GEZANGEN.
I.

VAN GOD en zijne VOLMAAKTHEDEN.

№ 1. Aan God.
2. Aan God.
3. Aan God.
4. Gods volmaaktheden.
5. Gods Grootheid.
6. Gods Eeuwigheid.
7. Gods Overaltegenwoordigheid.
8. Gods Onveranderlijkheid.
9. Gods Alwetendheid.
10. Almagt
11. Heiligheid.
12. Gods Goedheid.
13. Gods Getrouwheid.

II.

Van de SCHEPPING en VOORZIENIGHEID.

№ 14. Lof des Scheppers.
15. Lof des Scheppers.
16. Gods Voorzienigheid.
17. Gods Voorzienigheid.
18. Gods Voorzienigheid.
19. Gods Voorzienigheid.
20. Rust in Gods bestuur.
21. Tevredenheid in Gods beschikking.
22. De beste keuze.
23. Tegen onmatige zorgen.
24. Bemoediging.
25. Onder rampen.
26. Onder rampen.
27. Onder rampen.
28. Troost in twijfelmoedigheid.
29. Danklied.
30. Blijdschap in God.

III.

ELLENDE en VERLOSSING.

№ 31. Onze bestemming.
32. Staat der regtheid en val.
33. Zedelijk bederf.
34. Zedelijk bederf.
35. Belijdenis van zonden,
36. Het Evangelie.
37. Zonde en genade.
38. Alles is genade.
39. Verlossing.
40. Verlossing.
42. Troost der verlosfing.
43. Zielverheffing tot Jezus.
44. Aan Jezus.
45. Aan Jezus.
46. Jezus grootheid.
47. Jezus lof op aarde.
48. Aan den Verloslèr.
49. Aan Jezus den Verlosfer.
50. Aan Jezus.
51. Jezus trouwe.

IV.

GELOOF en VERTROUWEN.

№ 52. De Geloofsartikelen.
53. Geloof aan God.
54. Noodzakelijkheid des geloofs in Jezus Christus.
55. Vaste grond der hoop.
56. Opwekking tot kinderlijk vertrouwen.
57. Blijdfchap des geloofs.
58. Geloofsroem.

V.

DANKBAAR LEVEN van den CHRISTEN.

№ 59. Werkdadig geloof.
60. Bron van goede werken.
61. Wet van God.
62. Jezus voorbeeld.
63. Liefde tot God.
64. Liefde tot Jezus.
65. Liefde tot Jezus.
66. Afmaning van de zonde.
67. Ootmoed.
68. Zelfsverloochening.
69. Broederliefde.
70. Liefde tot vijanden.
71. Liefde tot vijanden.
72. Mededeelzaamheid.
73. Waakzaamheid.
74. Geestelijke strijd.
75. Toevlugt in verzoekingen.
76. Om bijstand van Gods genade.
77. Christen pligt.
78. De ware Christen de beste burger.

VI.

OEFENING en VOORDEELEN des GEBEDS.

№ 79. Nuttigheid des gebeds.
80. Kinderlijk toeverzigt.
81. Om opgewektheid tot bidden.
82. Dagelijksch gebed.
83. Bede om geloof en heiligheid. .
84. Zucht om meerdere heiliging.
85. Gebed in verzoekingen.
86. Tegen verstrooijing van gedachten.
87. Amen.

VII.

Bij de VIERING van den OPENBAREN GODSDIENST.

№ 88. Voortreffelijkheid der Openbaring boven de Rede.
89. Voortreffelijkheid van Jezus leer.
91. Vóór de Predikatie.
92. Vóór de Predikatie.
93. Vóór de Predikatie.
94. Vóór de Predikatie.
95. Na de Predikatie.
96. Na de Predikatie.
97. Bij den Doop.
98. Na den Doop.
99. Bij de Belijdenis Predikatie.
100. Bij de Voorbereiding tot het Avondmaal.
101. Bij het Avondmaal.
102. Bij het Avondmaal.
103. Bij het Avondmaal.
104. Bij het Avondmaal.
105. Bij het Avondmaal.
106. Bij het Avondmaal.
107. Dankzegging na het Avondmaal.
108. Dankzegging na het Avondmaal.
109. Dankzegging na het Avondmaal.
110. Dankzegging na het Avondmaal.

VIII.

Op CHRISTELIJKE FEESTDAGEN.

№ 111. Jezus vrijwillige vernedering.

A. Gezangen op Jezus Geboorte.

112. Op Jezus geboorte.
113. Op Jezus geboorte.
114. Op Jezus geboorte.
115. Op Jezus geboorte.
116. Op Jezus geboorte.
117. Engelenzang.

B. Lijdensgezangen.

118. Op het lijden van Jezus.
119. Op het lijden van Jezus.
120. Jezus liefde in zijn lijden.
121. Jezus grootheid in zijn lijden.
122. Jezus onschuld.
123. Zie den Mensch.
124. De Verlosser aan het kruis.
125. Kruislied.
126. Jezus op Golgotha.
127. Het is volbragt.
128. Het is volbragt.
129. De stervende Jezus.
130. De stervende Jezus.
131. Geduld naar Jezus voorbeeld.
132. Geduld naar Jezus voorbeeld.
133. Menschelijke zwakheid.
134. Op Jezus begrafenis.

C. Gezangen op Jezus Opstanding.

135. De opstanding van Jezus.
136. De opstanding van Jezus.
137. De opstanding van Jezus.
138. De opstanding van Jezus.
139. De opstanding van Jezus.
140. De opstanding van Jezus.
141. De opstanding van Jezus.
142. De opstanding van Jezus.

D. Gezangen op Jezus Hemelvaart.

143. De hemelvaart van Jezus.
144. De hemelvaart van Jezus.
145. De hemelvaart van Jezus.
146. De hemelvaart van Jezus.
147. De hemelvaart van Jezus.

E. Gezangen op de uitstorting van den H. Geest, en verdere gevolgen van Jezus verhooging.

149. De uitstorting van den H. Geest.
150. De uitstorting van den H. Geest.
151. De uitstorting van den H. Geest.
152. De uitstorting van den H. Geest.
153. De uitstorting van den H. Geest.
154. Uitbreiding der Kerk.
155. Uitbreiding der Kerk.
156. Bewaring der Kerk.
157. Om bekeering van zondaars.
158. Het laatste Oordeel.

IX.

Op BIJZONDERE TIJDEN en GELEGENHEDEN.

№ 159. Op het nieuwe Jaar.
160. Op het nieuwe Jaar.
161. Op het nieuwe Jaar.
162. Op het nieuwe Jaar.
163. Op de Lente.
164. Op den Zomer.
165. Op den Herfst.
166. Op den Winter.
167. In den Oogst.
168. In den Oogst.
169. Op eenen Bededag.
170. Op eenen Bededag.
171. Op eenen Bededag.
172. In groote droogte.
173. Bij overvloedigen regen.
174. In watersnood.
175. Na storm en watersnood.
176. In Oorlog.
177. In Vrede.
178. In Vrede.
179. Morgenzang.
180. Avondzang.

X.

DOOD en EEUWIGHEID.

№ 181. Op den dood.
182. Op den dood.
183. Op den dood.
184. Op den dood.
185. Op den dood.
186. Op den dood.
187. De dood van den Christen.
188. Het tegenwoordig en toekomend leven.
189. De hoop der zaligheld.
190. Het verlangen naar den Hemel.
191. De opstanding.
192. Troost des eeuwigen levens.

Evangelische gezangen - decoratie Lijst der gezangen.png