Gezelle/Wie is als God!

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wie is als God! door Guido Gezelle
Uit Laatste gedichten

"Wie is als God!" zoo wierd het woord,
     in lang verleden tijden,
omtrent den throon van God, gehoord,
     als Michaël ging strijden.
"Wie is als God!" Hij won den slag
en satans volk vernederd lag.

De vane omhooge! en immer voort,
     die weerbaar is, gestreden!
"Wie is als God!" weêrgalme ‘t woord
     des zegepraals, nog heden!

De vijand wierd verwonnen, maar
     zijn hoogmoed niet gebroken;
met lichaamsrampe en zielgevaar
     blijft satan ons bestoken;
doch, stuive en storme ‘t nog zoo fel,
"Wie is als God!" roept Michaël.

De vane omhooge! en immer voort,
     die weerbaar is, gestreden!
     "Wie is als God!" weêrgalme ‘t woord
des zegepraals, nog heden!

De wereld is een worstelperk,
     vol vijandschap en veeten;
geen winnen, of een wapenwerk
     van dapperen mag ‘t heeten:
die weerbaar is den vrede haalt,
- "Wie is als God!" - en zegepraalt!

De vane omhooge! en immer voort,
     die weerbaar is, gestreden!
"Wie is als God!" weêrgalme ‘t woord
     des zegepraals, nog heden!

Bewaart ons, in den wijg, en doet
     ons allen, die u eeren,
tot tenden uit, met kloeken moed
     de slagen slaan des Heeren;
bevrijdt ons van der kwaden dood,
o Michaël, Gods engel groot!

De vane omhooge! en immer voort,
     die weerbaar is, gestreden!
"Wie is als God!" weêrgalme ‘t woord
     des zegepraals, nog heden!

"Wie is als God!" zij ons geschreeuw,
     zoo ‘t uwe was, voordezen;
verwinnaar zal de Vlaamsche leeuw,
     door Michaël, nog wezen;
staat, engel Gods, zo bidden wij,
ons, lijdend, wijgend, stervend, bij!

De vane omhooge! en immer voort,
     die weerbaar is, gestreden!
"Wie is als God!" weêrgalme ‘t woord
     des zegepraals, nog heden!

Kortrijk, 10/5/1898