Gijsbrecht en Petrus Herman Scheltema/Teleurstelling

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Teleurstelling
Auteur(s) Gijsbrecht en Red.
Datum Zaterdag 1 februari 1908
Titel ‘Teleurstelling’
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 43, 5, 38-39
Brontaal Nederlands
Bron [1]
Auteursrecht Publiek domein

[38]

38

[...]

TELEURSTELLING.

[mogelijk auteursrechtelijk beschermd]


[39]

39

[mogelijk auteursrechtelijk beschermd]

      Van verschillende zijden vernamen wij beoordeelingen, die in hoofdzaak met de meening van Gijsbrecht overeenstemmen. Ter anderer plaatse kan men zien hoe wij over de prijsvraag denken en wat wij er van verwachten.
      Waar het een plan betreft, met welke verwezenlijking millioenen gemoeid zijn, begrijpt men zulk een benepen opvatting niet, maar zij blijkt tot uit einigheden.
      Men zou b.v. meenen, dat het Gemeentebestuur ongevraagd dadelijk aan de bouwkundige bladen een exemplaar van het officieel programma zou hebben toegezonden, maar het bleek ons dat aan aanvragen zonder postwissel geen gevolg wordt gegeven.
      Elke rijksdaalder is er een, denkt men blijkbaar en dit is volkomen juist, maar het is goed, dat de deelnemers vooruit weten in welken geest zij het rekening houden met de financieele uitvoerbaarheid hunner plannen hebben op te vatten.

RED.