Grafschrift Jacob van Heemskerck

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is het Latijnse opschrift van het graf van Jacob van Heemskerck met een Nederlandse vertaling. Dit graf is gelegen in de Oude Kerk te Amsterdam.

Grafschrift Jacob van Heemskerck

Auteur onbekend
Genre(s) Grafschrift
Brontaal Latijn
Datering 1607
Bron Oude Kerk Amsterdam
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Grafschrift Jacob van Heemskerck op Wikipedia
HONORI ET ÆTERNITATI

Tot eer en eeuwige herinnering.

IACOBO AB HEEMSKERCK

AMSTELREDAMENSI,
VIRO FORTISSIMO, ET OPTIME DE PATRIA MERITO,
QUI,
POST VARIAS IN NOTAS IGNOTASQUE ORAS NAVIGATIONES,
IN NOVAM SEMBLAM SUB POLO ARCTICO DUAS,
IN INDIAM ORIENTALEM VERSUS ANTARCTICUM TOTIDEM,
INDEQUE OPIMIS SPOLYS ANN[O] C|Ɔ |Ɔ CIV REVERSUS VICTOR,

Voor Jacob van Heemskerk, afkomstig uit Amsterdam, een zeer dapper man die zich altijd zeer nuttig maakte voor het vaderland. Na verscheidene zeereizen naar bekende en onbekende kusten – twee naar Nova Zembla bij de Noordpool, en evenveel reizen naar Oost-Indië aan de kant van de Zuidpool – was hij daarvandaan met rijke buit in het jaar 1604 teruggekeerd als overwinnaar.

TANDEM
EXPEDITIONI MARITIMÆ ADVERSUS HISPANOS PRÆFECTUS,
EORUNDE[MQUE] VALIDAM CLASSE[M] HERCULEO AUSU AGGRESSUS
IN FRETO HERCULEO SUB IPSA ARCE ET URBE GIBRALTAR
VII KAL MAI AN[NO] C|Ɔ |Ɔ CVII FUDIT AC PROFLIGAVIT:

En nadat hij tenslotte bevelvoerder was geworden van een expeditie op zee tegen de Spanjaarden en zo brutaal als Hercules hun sterke vloot had aangevallen, heeft hij hen op 25 april 1607 in de zeestraat van Hercules in het zicht van de burcht en de stad Gibraltar verstrooid en verpletterd.

IPSE IBIDEM
PRO PATRIA STRENUE DIMICANS GLORIOSE OCCUBUIT,
ANIMA CAELO GAUDET CORPUS HOC LOCO IACET.

Hij zelf is daar, terwijl hij vastberaden streed voor het vaderland, eervol gesneuveld. Zijn ziel heeft hemels geluk gevonden, zijn lichaam ligt op deze plaats.

HAVE LECTOR FAMAMQUE VIRI AMA ET VIRTUTEM,
CUIUS ERGO
AB
ILLUSTRISS[IMIS] ET POTENTISS[IMIS] FOEDERAT[ARUM] PROVINC[IARUM] BELGIC[ARUM]
ORDINIBUS P[RO] P[ATRIA]
H[OC] M[ONUMENTUM] P[OSITUM]

Wees gegroet, lezer, en bemin de roem van de man en zijn moed, voor wie dit monument is opgericht door de zeer beroemde en machtige Staten van de Verenigde Belgische Provinciën tot voordeel van het vaderland.
VIXIT ANN[OS] XL, MENS[EM] I, DIES XII.
Hij heeft 40 jaar, een maand en twaalf dagen geleefd.