Grafschrift Jacob van Wassenaer Obdam

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is de Latijnse inscriptie op het graf van Jacob van Wassenaer Obdam met een Nederlandse vertaling. Dit praalgraf is gelegen in de Grote Kerk te Den Haag. Jacob vond zijn zeemansgraf in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog tijdens de Slag bij Lowestoft op 13 juni 1665. Maar iemand van zijn status verdiende volgens de Staten-Generaal een praalgraf. Zo kreeg hij een baldakijngraf in de Grote Kerk. Naast het baldakijngraf van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft, is Jacobs graf het enige in Nederland.


Grafschrift Jacob van Wassenaer Obdam

Auteur onbekend
Genre(s) grafschrift
Brontaal Latijn
Datering 1667
Bron Grote Kerk, Den Haag
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Grafschrift Jacob van Wassenaer Obdam op Wikipedia
Praalgraf van Jacob van Wassenaer Obdam

Latijnse tekst[bewerken]

HONORI ET GLORIÆ
HEROIS ILLVSTRISS:[IMI] ET EX VETUSTISS:[IMA]
NOBILITATIS BATAVICÆ STIRPE, PER CONTINV:[AM] ET LEGIT:[IMAM] SUCCESSIONEM
PROGNATI, DOM:[INI] JACOBI DYNASTÆ DE WASSENAER
DOM[INI] IN OBDAM, FOEDER:[ATI] BELG:[II] ARCHITHALASSI, ET C:[ETERA]
REBUS PRAECLARE TERRA MARIQUE GESTIS, NON TANTUM IN ATLANT:[ICO] OCEANO,
UNDE SPARSA, FUGATAQUE LUSITANORUM CLASSE, MAGNAQUE ONUSTUS PRAEDA,
DOMUM REDIIT, SED ET IN FRETO BALTICO, UBI PULSIS ADVERSARIIS
ET INSIGNI PARTA VICTORIA LABORANTI DANIÆ SUCCURRIT, ET SIMUL
MAJESTATEM REIPUBL:[ICAE] ASSERUIT ET STABILIVIT,
AC TANDEM CONTRA UNIVERSAM REGIAM ANGLORUM CLASSEM CUM PAUCIS
FORTISSIME DIMICANS ET UNDIQUE CINCTUS, NE SIC QUIDEM CESSIT HOSTIBVS,
SED MAGNA PRIVS EDITA STRAGE, INCENSAQUE DEMUM PRAETORIA SUA NAVI
HERCULEO EXEMPLO FLAMMIS VIAM SIBI AD SUPEROS PARATAM INVENIT,
ANNO SALUTIS 1665. AETATIS LV.
ILLUSTRIS:[SIMI] ET POTENTISS:[IMI] FOEDER:[ATI] BELG:[II] PROCERES, VIRO FORTISS:[IMO]
OPTIMEQUE DE REPUBL:[ICA] MERITO
MONUMENTUM HOC POSUERE,

ANNO REPARATAE SALUTIS 1667.

Vertaling[bewerken]

Tot eer en roem
van de zeer vermaarde held en afstammend uit een zeer oud geslacht
van Hollandse adel, door een ononderbroken en wettige opvolging,
heer Jacob, baron van Wassenaer,
heer van Obdam, admiraal der Verenigde Nederlanden, enz.,
die na schitterende dingen te land en ter zee te hebben gedaan, niet alleen op de Atlantische Oceaan, waarvandaan
hij de Portugese Vloot uiteengedreven en op de vlucht gejaagd heeft en, volgeladen met grote buit, naar huis is teruggekeerd,
maar ook in de Baltische zeestraat[1], waar hij, na de vijanden verslagen
en een buitengewone overwinning behaald te hebben, de in nood verkerende Denen te hulp is geschoten, en tegelijk
de verhevenheid van de Republiek heeft beschermd en verstevigd,
en uiteindelijk, tegen de volledige Koninklijke Engelse Vloot met weinig schepen
vechtend op de meest dappere wijze en van alle kanten omringd, zeker niet zomaar gezwicht is voor de vijanden;
maar alvorens een groot bloedbad te hebben aangericht, en toen zijn aanvoerdersschip ten slotte ontbrandde,
heeft hij zich gelijk Hercules door de vlammen een weg naar de Hemel gebaand,
in het Jaar van de Verlossing[2] 1665, op 55-jarige leeftijd.
De Hoogmogende Heren Staten der Verenigde Nederlanden hebben voor de allerdapperste man,
welk hij van de Republiek verdiend,
dit monument opgericht,

in het Jaar van de Volbrachte Verlossing[2] 1667.

Noten[bewerken]

  1. i.e. de Sont.
  2. 2,0 2,1 Zie Anno Salutis.