Haagsche Courant/Nummer 12917/Tijdschriften

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tijdschriften
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 26 maart 1925
Titel Kunst en letteren. Tijdschriften.
Krant Haagsche Courant
Jg, nr ?, 12917
Editie, pg [Dag], derde blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Tijdschriften.

      Het Tooneel brengt in zijn Maart-aflevering als altijd weer fraaie foto’s en eenige lezenswaardige artikelen. De heer S. Kalff besluit zijn causerie over het Javaansche Tooneel en Frits Lapidoth schrijft een artikel over „De Nacht” een doodenspel van Helmuth Unger voor het eerst in onze taal opgevoerd door het Vlaamsche Volkstooneel. Een serie belangwekkende foto’s illustreeren dit artikel.
      Wij treffen verder nog foto’s aan van „De Woonschuit” (Vereenigd Tooneel). „De man zonder lijf” (Vlaamsche Volks tooneel). „— En als de ster bleef stille staan...” (Rott. Hofstadtooneel). „Wat zich niet scheiden laat” (Rott. Hofstadtooneel) en „De Zoen” (hetzelfde gezelschap).
      In „De Opbouw” schrijft de heer G. Balkesteyn over Mahatma Gandhi, mr. M. G. Levenbach over Werkloosheidsverzekering in Groot-Brittannië, de heer J. Verbiest vervolgt z’n beschouwing over het Dawes-herstelplan en de diverse kronieken, staatkundige, Indische en buitenlandsche, besluiten de aflevering
      Het Maart-nummer van het immer typografisch-prachtig verzorgde „Bouwbedrijf” bevat de volgende artikelen: De zakelijke borgstelling bij aanbesteding door J. v. d. Wal: Bouwbedrijf-interviews door P. W. Scharroo; Bouwwetgeving door G. F. E. Kiers, het Jaarverslag van de adviescommissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland. De Bouwbedrijvigheid in Amsterdam door Ir. M. E. H. Tjaden, Vernieuwingspogingen in de Fransche architectuur door Theo van Doesburg; Bouwconstructies door prof. Wattjes; Electrische badkamer en warmwatervoorziening door dr. W. Lulofs benevens een groot aantal vaktechnische bijdragen en diversen. Een groot aantal foto’s en 3 losse platen maken dit nummer wederom tot een zeer fraai en voor ingewijden zeer interessant.