Haagsche Courant/Nummer 13123/Tijdschriften

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tijdschriften
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 25 november 1925
Titel Tijdschriften
Krant Haagsche Courant
Jg, nr ?, 13123
Editie, pg [Dag], vierde blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Tijdschriften.

      In „Nederland” beëindigt Frans Hulleman zijn roman: De Jordaan-jurist. Voortgezet worden Ludmilla van Jo de Vos en De Suikerfreule van Henri van Wermeskerken. Een drietal novellen van Alie Smeding, Elsa Kaiser en Elise Wesselink-Rutgers[,] een artikel van Frans Hulleman over den schrijver Priem en diverse kronieken o.a. een over de tentoonstelling in den Haagschen Kunstkring, benevens twee verzen van Willem de Mérode vormen het overige deel van deze November-aflevering, waarin wederom eenige goede reproducties zijn afgedrukt.
      Het November-nummer van „De Nieuwe Gids” bevat bijdragen van W. Wynaendts Francken-Dyserinck. Aleida van Pellecom, Willem Kloos, Helène Swarth, Hendrik Kroon, H. C. G. J. van der Mandere, dr. Nelly Geerts, Maurits Wagenvoort, Herman Middendorp en Jeanne kloos—Reyneke van Stuwe.
      In „De Opbouw” schrijft M[.] van Blankensteyn over Locarno P. J. Oud ove[r] de afschaffing van de verdedigingsbelasting, W. de Cock Buning over het verslag van de Javasche Bank 1924—1925, Sara Colpa publiceert gedichten en mr. A. C. Josephus Jitta doet in dit nummer (November) zijn rede afdrukken, welke hij in de gemeenteraadsvergadering alhier op 26 Octob[e]r j.l. uitsprak over den rechtsgrond eener waardevermeerderingsbelasting. J. M. de Moor schrijft over Arbeidsloon en herstel van de voortbrenging[.] De rest van de aflevering wordt gevormd door de gewone rubrieken.
      „De Hollandsche revue” behandelt in haar wereldgeschiedenis: De Mosoel-kwestie; Uncle Sam als Shylock en het verdrag van Locarno. Dr. Rinkes vertelt van het jubileum van de fabriek van synthetische reukstoffen te Amsterdam en K. W. geeft een nabetrachting op de „Verkiezingen in Nederland”. Het tijdschrift schrijft verder over het gouden jubileum dei H. B S. te Soerabaja. Henri Borel beëindigt zijn serie Vacantie-zeereizen. Natuurlijk ontbreken de Tooneelnotities niet.
      In „Het Bouwbedrijf” schrijft de heer J. Moorman over Finland, zijn bouwkunst en zijn bouwwezen, prof. Schoemaker over: Het knooppunt bij Houtconstructies, ir. van Teylingen over het ongeval te Diemen op 2 Juli van dit jaar, dr. A. L. W. E. van der Veen over Natuursteen, Theo van Doesburg over: Vernieuwingspogingen der Oostenrijksche en Duitsche architectuur. Tal van technische bijdragen en legio foto’s en afbeeldingen maken dit nummer weer tot een zeer fraai.
      De volgende artikelen treft men aan in het November-nummer van het „Haagsch Maandblad”: Economie, ethiek en politiek, door ir. A. Plate; de zaak Geelkerken door dr. K. Oort; Hellenistische grondslagen van het Christendom door dr. Th. Zielinski De persoonlijkheid van Jezus door K. Bakels, Reconstructie door mr. H. J. Romeyn; Economische mogelijkheden voor Suriname door mr. J. C. Kielstra, De toekomst van den geneeskundigen stand door dr. Jac. de Jong, Muziekbibliotheeken door W. N. F. Sibmacher Zijnen, Nederland’s eerste koopstad (Dorestad) door dr. J. H. Holwerda. De legende van de doodsche Poolstreken door Vilhjalmur Stefansson en het zesde artikel van Ras en Politiek in Europa, door Lothrop Stoddard.