Haagsche Courant/Nummer 6393/De Academie van Wetenschappen te Parijs heeft o. m. de volgende prijzen toegekend

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De Academie van Wetenschappen te Parijs heeft o. m. de volgende prijzen toegekend: […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Haagsche Courant, woensdag 6 januari 1904, eerste blad, [p. 1]. Publiek domein.

[ eerste blad, 1 ] De Academie van Wetenschappen te Parijs heeft o. m. de volgende prijzen toegekend:
 1000 francs aan Em. Lemoine, voor zijn wiskundige werken;
 2000 francs aan prof. Hilbert, te Göttingen, voor zijn „beginselen der meetkunde” (tienjaarlijksche prijs);
 540 francs (Lalande-prijs) aan Campbell, van het Lick-observatorium, voor zijn sterrekundige waarnemingen; 460 francs aan Borrelly, te Marseille, voor zijn ontdekking van kometen, nevelvlekken enz.; en 700 francs aan H. Andoyer, voor zijn belangrijke studies over de maan en de kleine planeten;
 1000 francs aan E. Goldstein, sterrekundige te Berlijn, voor zijn dertigjarige onderzoekingen van elektrische ontladingen in verdunde gassen en zijn ontdekking van de „Kanal-Strahlen”;
 2500 francs aan P. Picard, voor zijn verbetering van de onderzeesche kabeltelegrafie;
 3000 francs aan Hospitalier, voor zijn „ondograaf” voor ’t opteekenen van elektrische stroomen enz.;
 10.000 francs aan L. Bouveault en evenveel aan Guntz, voor hun werken over scheikunde;
 1400 francs aan Em. de Margerie, voor zijn geologische studies en toewijding aan de wetenschap;
 1200 francs aan gravin M. von Linden, voor verscheiden mooie geschriften over de oorzaak en de ontwikkeling der kleuren in de vleugels van kapellen;
 100.000 francs (prijs Bréant) verdeeld tusschen Chambon, voor zijn 40-jarigen arbeid voor de koepokinenting, en A. Borrel, voor zijn studie van den kanker;
 900 francs aan Daniel, voor zijn studie van ’t enten in den tuinbouw;
 10.000 francs (prijs La Caze) aan Ch. Richet, voor zijn geneeskundige werken;
 1000 francs aan J. Denoyès, te Montpellier, voor zijn uitvoerig en volledig werk over den invloed van stroomen van hooge spanning op de levensverschijnselen;
 2000 francs aan prof. H. G. Zeuthen, te Kopenhagen, voor zijn meesterlijke studies over de Geschiedenis der Wetenschappen;
 3000 francs aan Sven Hedin, voor zijn onderzoekingen in Azië, welke de Academie verklaarde te behooren tot de merkwaardigste en belangrijkste, ooit in het midden van dat werelddeel gedaan.
 De prijs Guzman (100.000 francs), voor ’t vinden van een middel van gemeenschap met een der sterren (uitgezonderd Mars) of voor een belangrijken vooruitgang in de sterrenkunde, is niet toegekend.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (12 januari 1904) ‘De Academie van Wetenschappen te Parijs heeft o. m. de volgende prijzen toegekend: […]’, Arnhemsche Courant, tweede blad, [p. 1].