Haagsche Courant/Nummer 6393/Den Haag, 5 Januari/Voor de vereeniging „Geloof en Vrijheid“ zal dezen winter als spreker optreden prof. Chantepie de la Saussaye

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Voor de vereeniging „Geloof en Vrijheid“ zal dezen winter als spreker optreden prof. Chantepie de la Saussaye, […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Haagsche Courant, woensdag 6 januari 1904, eerste blad, [p. 1]. Publiek domein.

[ eerste blad, 1 ] — Voor de vereeniging „Geloof en Vrijheid“ zal dezen winter als spreker optreden prof. Chantepie de la Saussaye, hoogleeraar te Leiden, die in drie achtereenvolgende lezingen hoopt te behandelen „De Evolutie-leer, haar invloed op het gebied van het denken, het leven en de literatuur“. Deze lezingen zullen gehouden worden op Dinsdag 2 Februari, 16 Februari en 1 Maart, telkens des avonds om acht uur, in de Doopsgezinde Kerk in de Paleisstraat.
 Wie wij vooral gaarne op deze lezingen zouden zien? zegt het bestuur in de circulaire die deze lezingen aankondigt. Jonge menschen, die in het drukke leven soms zoo weinig tijd hebben om zelfstandig studie van deze hoogst gewichtige vragen te maken, en die er toch telkens mee in aanraking komen. Leeraren aan onderscheidene inrichtingen van onderwijs; studenten; officieren, en in het algemeen die velen in onze stad, die misschien maar zelden een kerk bezoeken, maar toch veel nadenken over de diepste vragen voor den menschelijken geest.
 De toegangsprijs voor deze lezingen behoeft voor niemand een beletsel te zijn. De contributie van „Geloof en Vrijheid“ bedraagt ƒ 1.50; en voor die luttele som kunnen drie personen de drie lezingen bijwonen. De kaart is geldig voor een heer en twee dames.
 Bovendien zijn afzonderlijke toegangsbewijzen bij den penningmeester der vereeniging, den heer W. A. Beschoor, Nieuwstraat, te verkrijgen.