Handelsregisterwet 1996

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wet van 8 februari 1996, houdende vereenvoudiging van de Handelsregisterwet en wijziging van enige andere wetten

Auteur Nederlandse staat
Genre(s) Nederlandse wetgeving
Brontaal Nederlands
Datering 8 februari 1996
Bron Nederlandse overheid
Auteursrecht Publiek domein
Handelsregisterwet van 8 februari 1996
Wij BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Handelsregisterwet op een aantal onderdelen in technische zin te herzien en daarbij tevens het stelsel van de wet ten behoeve van de ingeschrevenen, de Kamers van Koophandel en Fabrieken en andere belanghebbenden te vereenvoudigen onder meer door de thans voorgeschreven meervoudige inschrijving te vervangen door een enkelvoudige inschrijving en door het stichtingen- en het verenigingenregister met het handelsregister te integreren, en dat het in verband daarmee gewenst is de huidige Handelsregisterwet in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  1. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
  2. Hoofdstuk II. De inschrijving in het handelsregister
  3. Hoofdstuk III. Openbaarheid en externe werking van het register
  4. Hoofdstuk IV.
  5. Hoofdstuk V. Overige bepalingen
  6. Hoofdstuk VI. Wijzigingen in andere wetten
  7. Hoofdstuk VII. Slotbepalingen