Hendrik Petrus Berlage, Hendrik Fels en Petrus Herman Scheltema/Een prijsvraagkwestie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een prijsvraagkwestie
Auteur(s) H.P. Berlage, H. Fels en Red.
Datum Zaterdag 19 januari 1918
Titel Een prijsvraagkwestie
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 53, 3, 21
Brontaal Nederlands
Bron libserv.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

Prijsvragen.


EEN PRIJSVRAAGKWESTIE.


In ons nummer van 15 December j.l. maakten wij melding van een prijsvraagkwestie in de Coöperatieve Woningbouwvereeniging Tuinstadwijk „Daal en Berg” te ’s-Gravenhage.
      De heeren Dr. Berlage en Fels hebben op het door ons aangehaalde stuk van den heer Wouters geantwoord als volgt:


[Auteursrechtelijk beschermd]


H. P. BERLAGE Nzn.
H. FELS


      Het is jammer, dat in dit antwoord de eigenlijke kwestie buiten beschouwing is gelaten, want het doel van het schrijven van den heer Wouters zal toch wel geweest zijn een verklaring van de heeren B. en F. uit te lokken betreffende de redenen, die hen hebben genoopt een, laat ons zeggen, zoo gereserveerde houding aan te nemen tegenover het prijsvraagbeginsel, dat in de Statuten der Woningbouwvereeniging is opgenomen. Dat doel is niet bereikt.
      In het belang der zaak hopen wij evenwel, dat alsnog het misverstand, wie daar den aanleiding toe moge hebben gegeven, uit den weg geruimd zal kunnen worden, zoodat de bedoelde vereeniging hare werkzaamheid niet behoeft te beginnen met conflicten in eigen boezem. Zij zal werkelijk neer buiten op genoeg moeilijkheden stuiten en dient inwendige verdeeldheid te vermijden.


Red.