Het Nieuws van den Dag/Nummer 5288/Gisteravond te acht uur hield de afd. Amsterdam der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst eene gewone vergadering in het gebouw

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gisteravond te acht uur hield de afd. Amsterdam der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst eene gewone vergadering in het gebouw. [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 9 mei 1887
Titel Stadsnieuws. Gisteravond te acht uur hield de afd. Amsterdam der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst eene gewone vergadering in het gebouw. [...]
Krant Het Nieuws van den Dag
Jg, nr ?, 5288
Editie, pg [Dag], 4e blad, [1-2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[1]


[...]


Stadsnieuws.

      Gisteravond te acht uur hield de afd. Amsterdam der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst eene gewone vergadering in het gebouw.
      Na mededeeling van het bestuur betreffende inwendig beheer der afdeeling, gaf de Heer Th. G. Schill zijne bijdrage in den vorm van eene bespreking over de loopbaan van den architect, hoe hij niet alleen den middenweg moet houden tusschen verschillende elementen die om den voorrang dingen, als utiliteit, rendabiliteit en aestetica; maar deed daarna vooral uitkomen hoe een van de drukkendste kwalen, die aan onze samenleving kleven, juist naast die karig-


[2]


heid, de miskenning is waaraan de architect-kunstenaar niet alleen van de zijde van particulieren, maar zelfs van hooge burgerlijke en staatslichamen wordt blootgesteld.
      Nadat hij in het licht had gesteld hoe samenwerking van het ingenieurs-element en het artistieke element in de bouwkunst noodzakelijk is, sloot hij zijne voordracht, waaruit zich onder toejuiching een debat ontspon, in toepassing van de behandelde beginselen van artistiek eigendomsrecht, en waardeering van het werk van den geest en het talent van een kunstenaar, op den voorgestelden beursbouw.
      Weldra bleek het hoe de vergadering ontstemd was door deze wijze van handelen van het bureau van Publieke Werken. En besloten werd een protest in naam der afdeeling te zenden aan den gemeenteraad van Amsterdam, over deze miskenning van de bekroonde kunstenaars en terzijdestelling van het advies der internationale jury.
      De Heer Joseph Cuypers deelde het een en ander mede over brandvrije constructies in Noord-Amerika. Men besloot tot eene zomer-excursie naar Hoorn—Enkhuizen. Nog verhief zich een klacht over de nieuw afgekondigde bouwverordening. De vergadering ging voor dit seizoen daarna uiteen.