Het Vaderland/Jaargang 31/Nummer 4/Gisterenavond had in het Geb. voor K. en W. het gebruikelijke adelborstenbal plaats

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Gisterenavond had in het Geb. voor K. en W. het gebruikelijke adelborstenbal plaats. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Het Vaderland, donderdag 5 januari 1899, Tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.

[ Tweede blad, 2 ] Gisterenavond had in het Geb. voor K. en W. het gebruikelijke adelborstenbal plaats. Het was weder een opwekkend gezicht de lieve vertegenwoordigsters van het zoogenaamd zwakke en de stoere vertegenwoordigers van het sterke geslacht, toonbeelden van frissche jeugd, in blijde stemming bijeen te zien. De vertooning van een geestige parodie op een paar actes van de „Faust” viel bijzonder in den smaak. Maar de hoofdzaak bleef toch het dansen, waarvoor de meesten gekomen waren.
 De hoofdzaak is ook, dat dit jaarlijksch feest steeds dienstbaar wordt gemaakt aan een philanthropisch doel, het steunen van de oude zeelieden der Prins Hendrik-Stichting, die sedert lang het dansen hebben, verleerd.
 Deze collecte heeft ruim ƒ 750 opgebracht.