Het Vaderland/Jaargang 34/Nummer 174/Het coöperatief congres te Manchester

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Het coöperatief congres te Manchester heeft bijna een geheele zitting gewijd aan […] het woningvraagstuk. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Het Vaderland, zaterdag 26 juli 1902, Eerste Blad, [p. 1]. Publiek domein.

[ Eerste Blad, 1 ] — Het coöperatief congres te Manchester heeft bijna een geheele zitting gewijd aan de bespreking van verschillende voorstellen nopens het woningvraagstuk. De Belgische, Nederlandsche en Duitsche afgevaardigden gaven uitvoerige bijzonderheden over de coöperatieve bouw-ondernemingen in hun land, terwijl sir Hugh Gilzeam Reid over de welgeslaagde woning-coöperatie te Edinburg sprak en mr. Ralph Neville een schets gaf van villa-bouwplannen op coöperatieven grondslag. Er werd ten slotte een motie aangenomen, waarbij het congres coöperatie verklaart voor het beste stelsel om den werkman goede woningen te verzekeren en de coöp. vereenigingen in alle landen worden uitgenoodigd aan dit onderwerp haar bijzondere aandacht te wijden; voorts werd beslist, dat het verleenen van voorschotten aan coöperatieve vereenigingen voor dit doel, met gelden door werklieden in spaarbanken belegd, als onderpand, een gerechtvaardigd stelsel is te achten.