Het Vaderland/Jaargang 45/Nummer 243/Kwijtschelding boete

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Kwijtschelding boete’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Het Vaderland, zondag 12 oktober 1913, Ochtendblad, B, [p. 2]. Publiek domein.
[ Ochtendblad, B, 2 ]

Kwijtschelding boete.

 Om praeadvies werd in handen van B. en W. gesteld het adres van de firma Louis Smulders en Co. te Utrecht, houdende verzoek haar geheele of gedeeltelijke kwijtschelding te verleenen van de haar opgelegde boete ad f 700 wegens te late oplevering van een cokesbreek- en sorteerinrichting ten behoeve van de gasfabrieken.
 B. en W. merken op, dat de datum van werkvaardige oplevering in het betreffende bestek was gesteld op 6 November 1912 en niet op 6 Augustus 1912, zooals ten onrechte in het adres staat vermeld.
 De opdracht is gegeven 6 Maart 1912, zoodat voor de uitvoering van het werk een tijd van 8 maanden beschikbaar was. Deze termijn moet ruimschoots voldoende worden geacht om bij genoegzame voortvarendheid van de zijde der aanneemster het werk tijdig te kunnen opleveren.
 Dit in aanmerking nemende en voorts overwegende, dat de gemeente door de vertraagde oplevering verplicht is geweest buitengewone onkosten te maken, die ten minste f 700 hebben bedragen, zijn B. en W. van oordeel, dat er geene termen aanwezig zijn noch voor geheele, noch voor gedeeltelijke kwijtschelding der opgelegde boete.
 Zij stellen daarom den Raad voor, afwijzend op het verzoek te beschikken.