Het Vaderland/Jaargang 52/Nummer 168/Avondblad C/Album van den Haagschen Kunstkring

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Album van den Haagschen Kunstkring
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 5 juni 1920
Titel Album van den Haagschen Kunstkring
Krant Het Vaderland
Jg, nr 52, 168
Editie, pg Avondblad C, [2]
Opmerkingen Hendrik Petrus Berlage vermeld als Berlage, Vilmos Huszar als V. Huszar
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein
Album van den Haagsche Kunstkring.


      De Haagsche Kunstkring heeft een album voor Volkswoningbouw uitgegeven, bevattende 20 woningcomplexen: Eerste Rotterdamsche Tuindorp Vreeswijk; het Burgemeester Vernède-park te Voorschoten; gemeentelijke woningbouw te Hilversum en woningbouw te Velzen en Breukelen.
      Dr. Berlage heeft de voorrede geschreven, Jan Wils maakte de teekeningen en de Hongaar v. Huszar ontwierp den omslag.
      In de Inleiding uit dr. Berlage de profetie, dat tuindorp en stadswijk een belangrijke plaats zullen bekleeden in het boek, dat de bouwgeschiedenis van dezen tijd zal beschrijven. De oorlog maakte het woningvraagstuk acuut en de arbeiderswoningen verrijzen bij duizendtallen. Uit de arbeiderswoning groeit de kleine middenstandswoning. Dit proces is van groote beteekenis, omdat het eigenlijk voor het eerst mogelijk maakte, stratenplan en woningbouw in één hand te houden, zeer in het belang van de schoonheid.
      De teekeningen van Jan Wils zijn, meenen wij, over het algemeen wat waardig gehouden en zijn groenversiering loopt de jaren een stuk vooruit, waardoor het geheel wordt geflatteerd, meer dan de wenschelijkheid eigenlijk gedoogt. Het gevaar hiervan is, dat misschien minder aandacht wordt gewijd aan het bouwdoosachtige dat nog te veel aan het groote tuindorp kleeft.
      Het is jammer, dat niet de andere tuindorpen het voorbeeld van Rotterdam volgde en achterop de teekening, de berekening der kosten vermeldend.
      Intusschen is het album niet alleen voor elke bouwbibliotheek, maar ook voor andere boekerijen een aanwinst. Moge het vooral den Haag aansporen, zoo spoedig mogelijk ook een tuindorp voor alle standen te ontwerpen.