Het Vaderland/Jaargang 60/4 februari 1929/Avondblad/Weekbladen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Weekbladen
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 4 februari 1929
Titel Weekbladen
Krant Het Vaderland
Jg, nr 60, ?
Editie, pg Avondblad C, [1]
Opmerkingen Han Mieras vermeld als Mieras, Jannes Gerhardus Wattjes vermeld als prof. Wattjes, Pieter Scharroo als Scharroo, Theo van Doesburg als Th. v. Doesburg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

WEEKBLADEN.

      Het doet eigenaardig aan pas in het Bouwk. Wkbl. te hebben gelezen, hoe Mieras den waterton van Zuphen afbrak (figuurlijk dan) en dan in Bouwbedrijf te lezen hoe prof. Wattjes dienzelfden watertoren van Sangster prijst als bijzonder fraai en uitstekend passend in het landschap, hetzelfde landschap dat hij volgens den ander reddeloos bederft. Wij kennen de situatie uit eigen ervaring en houden het meer met Wattjes. Aan de directe omgeving van den toren zelf is niets te bederven en om de fraaie singels vormt hij ’n goede verticaal. Behalve dezen toren behandelt hij de watertorens van Raamsdonkveer, Etten, Made, Kaatsheuvel en Zevenbergen.
      Scharroo’s interview is gewijd aan het gebruik van tras in ons land. Directeur S. Dirkzwager van het Verkoopkantoor van tras en tufsteen bleek ’t met hem op een paar heel belangrijke punten niet eens, zoodat het interview eigenlijk een technisch debat is, o.a. over de vraag of beton in zeewater tras noodig heeft en die of tras beton al dan niet bros maakt.
      J. Langejan schrijft over het werken van natuursteen, J. Zwolsman over controle op de uitvoering van beton- en gewapend betonwerken, Th. v. Doesburg over kunst- en architectuurvernieuwing in Sovjet-Rusland. Daar is alles grootsch.... in opzet, ook de architectuur, ook de vrij-scheppende kunsten, doch alles verliest zich ten slotte in het détail, in het onbenullige, om ten slotte te worden doodgedrukt door de enorme proporties van het land. Is de architectuur, ook voor de nieuwe generatie in Rusland, in de eerste plaats functioneele ruimtebeheersching, zij is in de tweede plaats organisatie der vereischte materialen, en ten slotte in haar voltooiïng levensstructuur. Ziedaar de drie principieele opgaven, die de nieuwe Russische architctuur te vervullen heeft.... doch nooit vervullen zal; ten eerste door de onmetelijke ruimtelijke proporties, ten tweede door het gebrek aan materiaal en ten laatste door de totale afwezigheid van elk begrip van methode en het chaotisch karakter van den levensvorm.
      Gaat men zeer objectief te werk en bestudeert de wezenlijke oorzaken, die het bouwen al primaire cultuur-activiteit in een klein, min of meer op eigen kracht aangewezen land (als bijv. Holland) bevorderden, dan zal men zien, dat de hierboven aangestipte factoren niet slechts voorhanden zijn, doch tevens dat zij op elkaar correspondeeren. Holland beheerscht zijn proporties, vandaar dat het een gezonde architectuur-ontwikkeling beleeft, in tegenstelling tot Rusland, dat zijn proporties nooit zal beheerschen en daarom ook nimmer tot een proportioneele realiseering zijner architectuuropgaven zal komen.
      Prof. Wattjes zegt in een (lovende) bespreking van Hordijks wandschilderingen in de Remonstrantsche kerk alhier, dat ze op zeer gelukkige wijze ingaan tegen de drie negatieve tendensen van onzen tijd: de beeldeloosheid van het kerkgebouw, de sierkunstloosheid der bouwkunst en de onderwerploosheid der schilderkunst.

      Licht heeft deze maand weer een groote verscheidenheid van artikelen. Naast een vervolg van een studie over de Engelsche koningin Elisabeth, treft men er een zeer lezenswaardig opstel over vliegen (het werkwoord) aan, waaruit heel wat over vliegtechniek, luchtweerstand etc. te leeren valt. Het deskundige en toch aangenaam te lezen artikel met vele foto’s, is van C. v. Thymann. Over Nederlandsche spreekwoorden en volksmeeningen over het weer, schrijft de heer Chr. A. C. Nell. Van Hieronymus van Alphen is er een kleine biographie, terwijl Arthur Christensen over een communistische beweging van 1400 jaar geleden schrijft.

      Panorama opent met een opstel van L. Simons over Vondel. Van Gilbert Keith Chesterson vinden we een interessante beschouwing: De lichtstraal der verwondering. Verwondering over dingen van ons bestaan, die verslapt is in de sleur van het leven, waartoe de kunst ons de oogen weer kan openen en de menschheid inspireeren tot gedachten aan hooger en schooner doel. Eduard Verkade is geïnterviewd over dr. Willem Royaards en schetst in eenige sobere woorden zijn beteekenis als kunstenaar en schepper van een nieuwen geest en nieuwe schoonheid. Van de hand van Olin Downes een artikel: Wahrheit und Dichtung inzake den oorsprong van Carmens muziek. Naast de illustraties bij de artikelen, foto’s in verband met den 70en verjaardag van ex-keizer Wilhelm, en foto’s van Johan Been en een paar aardige opnamen van Afrikaansche schoonen