Het Vaderland/Jaargang 68/12 juni 1936/Avondblad/Weekbladen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Weekbladen
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 12 juni 1936
Titel Weekbladen
Krant Het Vaderland
Jg 68
Editie, pg Avondblad C, [1]
Opmerkingen Gerrit Rietveld vermeld als Rietveld, Theo van Doesburg als Van Doesburg, Pieter Scharroo als P.W. Scharroo
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Weekbladen


      Otto van Tussenbroek schrijft in Binnenhuis en Buitenwereld over gebruiks- en sieraardewerk, vergelijkt de unica met het massaartikel en wijst op het belang, dat ook voor dit laatste de plaats vrij moet blijven voor de schoonheid. Bromberg wil een rijkswaarborgmerk voor goede meubelen, of anders een Vank-merk en spot met de Ummerkist welke in het magazijn het als meubel best doet. Als dat ook hem maar niet een boozen brief van den Krat-apostel Rietveld op zijn dak stuurt.
      Geschetst wordt de beteekenis van Van Doesburg voor de ontwikkeling van het interieur. Bromberg houdt een pleidooi voor het – door geen verstandig mensch intusschen aangetaste – bestaansrecht van speciale meubelen. Ro van Oven vertelt in Tooneel en Interieur van de decors van „De B 2 vliegt om de wereld”, „Oude liefde” en „Mars en Co” en op een artikel over verlichting in de woning volgt er een over woninginrichting voor asthmalijders en Bromberg schrijft naar aanleiding van den dood van L. C. van der Vlugt een marche funèbre van dezen tijd. Een saneering van den geest is noodig, maar de geest, die tegenwoordig in de menschheid schijnt gevaren te zijn, kan alleen van binnen ult gesaneerd worden....


      P. W. Scharroo betoogt in Bouwbedrijf de noodzakelijkheid, dat ook bij openbare aanbesteding een betonwerk alleen dan aan den laagsten inschrijver wordt gegund, wanneer hij aan de voor de uitvoering vereischte bekwaamheid voldoet. Ook bij wegenbouw. Worden voorts in de bestekken voor de uitvoering van groote betonwerken zeer strenge garantie- en boetebepalingen vastgelegd, dan zullen hierdoor vele minder kundige aannemers worden afgeschrikt om in te schrijven bij een openbare aanbesteding. Ondeskundige gelegenheidsaannemers acht hij een maatschappelijk gevaar, omdat ze den arbeid van de bekwame betonaannemer, bemoeilijken, die er hooge bedrijfsonkosten door krijgen en een niet of moeilijk vol te houden concurrentiestrijd tegen de minder deskundig werkende aannemers moeten voeren, wat weer ten nadeele van een gezonde evolutie van de betontechniek komt.