Het Volk/Jaargang 23/Nummer 6980/Agenda

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Agenda
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 16 januari 1923
Titel Agenda
Krant Het Volk
Jg, nr 23, 6980
Editie, pg [Dag], eerste blad, [3]
Opmerkingen Nelly van Doesburg vermeld als mevr. Van Doesburg, Richard Roland Holst als R.N. Roland Holst
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

AGENDA

WOENSDAG.

SCHOUWBURGEN, enz.

Stadsschouwburg. 7½ uur ’n Winteravondsprookje.
Centraal-Theater. — 8¼ u. — Pygmalion.
Paleis voor Volksvlijt. — 8 uur. De Zilverwolf
Rozen-Theater. — 8 uur. Het Oude Nest. Woensdag 2 uur Klein Duimpje.
Grand Theater. — 8.15 uur. Zij durft.
Plantage Schouwburg. 8 u. — Fortuin en Content.
Flora. — 8 uur. De Koningin van den Nacht.
Theater Carré. — 8 u. Specialiteitenvoorst.

BIOSCOPEN.

Rembrandt-Theater. Rembrandtplein. — Ondervinding. Symbolisch drama in 6 acten. Dagelijks Matinée- en Avondvoorstellingen.
Theater Tuschinski. — Reguliersbreestraat Machtige Vrouwenoogen. Levensdrama in 5 bedrijven. In iedere voorstelling optreden van Henri de Vries in Brand in De Jonge Jan. Dagelijks om 2 uur en des avonds om 7¼ uur en 9½ uur voorstellingen.
Cinema Royal. (Nieuwendijk.) Bandieten der Wereldstad. Sens. avontuur. Detective roman. Verder optreden van eerste rangs artisten, zoowel ’s middags als ’s avonds.
Rialto-Theater. (Ceintuurbaan.) Spaansch Bloed. Boeiend drama. Hoofdrol Maria Jacobini. Dagelijks om 2½ uur en des ’s avonds om 7½ en 9½ uur voorstelling.
Passage Bioscoop. (Nieuwendijk.) Kee en Janus naar Berlijn. Valuta-klucht met zang in 4 acten. Als film Het drama van 10 uur. Drama in 3 acten. Dagelijks Matinée- en Avondvoorstelling.
Bioscope-Theater. — Reguliersbreestraat. „De Twee Leugenaars. Operette in 1 bedrijf en Miss Hamida, de wereldberoemde magnetiseuse Dagelijks Matinée- en Avondvoorstellingen.
Rialto-Theater. (Ceintuurbaan b/h Sarphatipark. (Jeugdbioscoop.) Woensdag 17 Januari 2½ u. Tafeltje dekje, Ezeltje strekje, enz.

CONCERTEN, enz.

Mille Colonnes. — Dagelijks van 3.30 tot 6 uur Matinée, ’s avonds 8 uur Concert-Cabaret
Concertgebouw. Kleine zaal. Woensdag 17 Jan. 2 uur Voordrachtsoefening leerlingen Conservatorium van de Maatsch. t. bev d. Toonk.
Concertgebouw. Kleine zaal. Woensdag 17 Jan. 8 uur Liederenavond Lula Mysz–Gmeiner
Concertgebouw. Groote zaal. Woensdcg 17 Jan. 8 uur C. O. V. Das Lied von der Glocke.

VOORDRACHTEN, LEZINGEN, enz.

Parkzicht. – Dinsdag 13 Jan. Dada-avond van den Duitschen Dadaïst Kurt Schwiters, met inleiding van Theo van Doesburg, hoofdredakteur van „De Stijl” en met medewerking van mevr. Van Doesburg, pianiste.
Tooneelschool (Marnixstraat). Hedenavond zal Mej. W. Wessels een demonstratie houden van „Plastiek als kunstuiting en als schoonheidscultuur in het gewone leven.“
Genootschap Architectura et Amicitia Woensdag 17 Jan. Voordracht van Prof. R. N. Roland Holst over „Tijd en Persoonlijkheid.“
Ons Huis. afd. Transvaalbuurt. Kraaipanstraat 1. Woensdag 17 Jan. 7 uur Vertelavond met lichtbeelden voor meisjes van 10—14 jaar.
Veillgheidsmuseum. (Hobbemastraat 22.) Woensdagavond 8 uur houdt Dr. Ing. N. A. Halbertsma, ingenieur bij de Philips’ Gloeilampenfabrieken, een Voordracht over Verlichting en Veiligheid (met lichtbeelden.)
Restauratiezaal Artis. — Zaterdag 27 Jan. 8 uur Voordracht met lichtbeelden over „De praehistorische en de oudste historische tijden van Egypte.”
Ned. Isr. Seminarium. Voor het Genootschap Joodsche Wetenschap spreekt S. Seeligmann op Dinsdagavond 30 Jan. over den invloed van Mozes Mendelssohn op de Nederl. Joden.
Aula der Universiteit. Vrijdag 19 Jan. 8½ uur Voordracht door Prof. Mr. Paul Scholten over „Recht en Billijkheid,“ (Historie). 26 Jan. (Het hedendaagsch privaatrecht) en 2 Februari (Rechtsphilosophisch.)
Handwerkers Vriendenkring. — Vereen tot bevordering der bel. vau T. B. C.-patiënten in Nederland. Feest Propaganda-avonS op Dinsdag 23 Jan. des avonds 8 uur. Spr. J. A. van Zutphen. Onderwerp „De macht van het kleine.“ Medewerking van de Mannen-Zangvereeniging „Transvaal,“ Hekster, viool en Nora Kinsbergen accompagnement. Eduard Kapper, humorist.

TENTOONSTELLINGEN.

Stedelijk Museum. — Woensdag 17 dezer, ’s middags 2½ uur opening Groepen-Tentoonstelling van werken der leden van de Nederl. Kunstkring.