Historia Ecclesiastica gentis Anglorum/Epiloog

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
   Werk in uitvoering
Aan dit artikel wordt de komende tijd nog (druk) gewerkt.
Boek V Historia Ecclesiastica gentis Anglorum door Beda Venerabilis

Epiloog

Vertaling Jan D. Berends, 2008


Anno 731 werd koning Ceolwulf gevangen genomen, getonsureerd en naar zijn koninkrijk teruggestuurd. Bisschop Acca werd van zijn zetel verdreven.

Anno 732 werd Ecgbert, in plaats van Wilfried, tot Bisschop van Eboracum[1] gewijd.
Cynibert, Bisschop van Lindisfarm stierf.

In het jaar van de menswording van de Heer 733 wijdde aartsbisschop Tatwine, na het pallium van het apostolische gezag te hebben ontvangen, Alwic en Siegfried tot bisschop.

Anno 733 was er op 19e kalendae van september,[2] rond het derde uur, een zonsverduistering die als ware de hele zonneschijf bedekte met een zwart en huiveringwekkend schild.

Anno 734 op de 2e kalendae[3] was, bij het kraaien van de haan, de maan voor bijna een heel uur bloedrood gekleurd, waarna een duisternis volgde en ze haar eigenlijke licht terug kreeg.

In het jaar van de menswording van Christus 734 overleed bisschop Tatwine.

Anno 735 werd Nothelm gewijd tot aartsbisschop en bisschop Ecgbert is, door het Pallium van de apostolische zetel te ontvangen, als opvolger van Paulinus in de aartsbisschoppelijke waardigheid bevestigd. Hij wijdde Frithbert en Frithwald tot bisschop en de priester Beda stierf.

Anno 737 veroorzaakte een vreselijke droogte een misoogst; Ceolwulf nam vrijwillig de tonsuur aan, het koninkrijk aan Eadbert overlatend.

Anno 739 stierven Edilhart, koning van de Westsaksen en aartsbisschop Nothelm.

Anno 740 werd Cudbert in de plaats van Nothelm gewijd. Ethelbald koning van de Mercianen plunderde op misdadige en arglistige wijze een deel van Northumbrië toen zijn Koning Eadbert bezig was met zijn expeditie tegen de Picten, tevens stierf Bisschop Ethelwald en Conwulf werd in zijn plaats gewijd. Arnwin en Eadbert werden uit de weg geruimd.

Anno 741 kwam een grote droogte over het land. Karel, koning der Franken stierf en zijn zonen Karloman en Pepijn aanvaardden in zijn plaats het koningschap.[4]

Anno 745 gingen bisschop Wilfried en bisschop Ingwald van Londen naar de hemel

Anno 747 stierf de man Gods Herefried.

Anno 750 kwam Cuthred, koning van de Westsaksen in opstand tegen koning Æthelbald en Oengus. Theudor en Eanred sterven. Eadberht voegde de vlaktes van Cyil[5] en andere gebieden toe aan zijn koninkrijk.

Anno 753, in het vijfde jaar van koning Eadberht, op de vijfde iden van januari[6] was er een zonsverduistering, nadien in hetzelfde jaar en dezelfde maand op de negende kalendae van februari[7] moest de maan, bedekt met een akelig zwart schild, zoals kort daarvoor bij de zon een verduistering ondergaan. Anno 754 ontving Bonifacius, oftewel Winfried, bisschop der Franken, samen met vijftig anderen, de martelaarskroon. In zijn plaats werd Redgerus door paus Stephanus tot aartsbisschop gewijd.

Anno 757 koning Ethelbald der Mercianen werd 's nachts door zijn eigen lijfwachten op arglistige en deerniswekkende wijze vermoord. Beornred besteeg de troon. Cyniwulf, koning van de Westsaksen stierf. In hetzelfde jaar verjoeg Offa Beornred en probeerde gewapenderhand en op bloedige wijze het rijk van de Mercianen in handen te krijgen.

Anno 758 ontving Eadberth, koning van de Northumbriërs, uit liefde voor Gods zaak en voor het geweldige hemelse vaderland aan het eind, de tonsuur van Sint Pieter. Het koninkrijk aan zijn zoon overlatend.

Anno 759 werd Oswulf[8] door zijn eigen bedienden doodgeslagen en in hetzelfde jaar nam Ethelwald, door zijn volk gekozen, het koninkrijk over. In zijn tweede jaar was er een dodelijke epidemie, die circa twee jaar aanhield, er woedden diverse pestilentiën waarbij dysenterie het meest uitputtend was.

Anno 760 stierf Oengus, koning der Picten, die van het begin van zijn regering tot aan het einde een bloeddorstig tirannieke beul is gebleven. Oswin werd ook doodgeslagen.

Anno 765 besteeg koning Aluchred de troon.

Anno 766 ontsliepen in de Heer: aartsbisschop Ecgbert, uit een rijk koninklijk geslacht en begiftigd met goddelijke kennis en Fritberth, beiden werkelijk trouwe bisschoppen.


(Latijnse Versie)

  1. Eboracum is York
  2. 14 augustus
  3. 31 januari
  4. Onterecht noemt Beda de Karolingen hier koningen, geen van drieën heeft het echter verder gebracht dan hofmeier
  5. De vlaktes van Cyil of Kyle liggen in Ayrshire, Schotland
  6. 9 januari
  7. 24 januari
  8. Oswulf van Northumbrië
Creative Commons License
Creative Commons Attribution icon
Dit bestand heeft de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederlands. In het kort: het staat u vrij het bestand te verspreiden en een afgeleid werk aan te passen, zo lang als u de naam vermeldt van zijn auteur(s) of rechthebbende(n). Officiële licentie