Holland Express/Jaargang 9/Nummer 51/Ingezonden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ingezonden
Auteur(s) Theo van Doesburgh en B.C.
Datum 20 december 1916
Titel Ingezonden
Tijdschrift Holland Express
Jg, nr, pg 9, 51, ?
Opmerkingen Het knipsel in het archief van Theo en Nelly van Doesburg in het RKD is foutief gedateerd 20-12-1917.
Brontaal Nederlands
Bron rkd.nl
Auteursrecht Publiek domein

Ingezonden.

                  Vergun mij, dat ik naar aanleiding uwer kritiek voorkomend in dit tijdschrift (pag: 591) over „De Onafhankelijken” het volgende onder uw gewaardeerde aandacht breng.
      Het beeld in carton uitgevoerd door den heer H. F. Boot is inclusief de schilderij van beplakt papier bedoeld als ’n farce ter bespotting der Modernen. Ik die, helaas, die meneer Boot van meer nabij leerde kennen weet uit zeer betrouwbaren bron dat het werk in kwestie als grap bedoeld is. De heer Boot, een impressionist van de bruine zijde, maakte nimmer eenige studie in kubistische of expressionistische richting. Trouwens toont de pop op de Onafhankelijken genoegzaam dat de heer Boot noch met kubistische noch met expressionistische uitdrukkingsvormen bekend is.
      Daar dergelijke grappenmakerij het publiek slechts op een dwaalspoor brengt, zult ge mij en de moderne kunstenaars in ’t algemeen (behalve wellicht zij die er in liepen, van hen is toch niets te verwachten!) te zeer verplichten door een dergelijke handelswijze – en dan nog wel van een bestuurslid eener vereeniging die beweert elke richting gastvrij onder haar dak op te nemen – aan ’t licht te brengen.
      U dankzeggend voor de mij afgestane plaatsruimte teeken ik met de meeste hoogachting.

Leiden. Uw. dw.
THEO VAN DOESBURGH.

      Het woord is thans aan den heer Boot. [auteursrechtelijk beschermd tot 2027]

B. C.

Overige vindplaatsen[bewerken]

Anoniem, Theo van Doesburgh en Bernard Canter (23 december 1916) ‘De allermodernsten’, De Telegraaf, Avondblad, Derde Blad, p. 9 (gedeeltelijk).