Journal de la province de Limbourg/Nummer 35/Publieke aanbesteding van fourages en brood, voor het 2de escadron van het regiment ligte Dragonders n. 4, in garnisoen te Roermonde

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Publieke aanbesteding van fourages en brood, voor het 2de escadron van het regiment ligte Dragonders n. 4, in garnisoen te Roermonde
Auteur(s) Willich, De Marneffe
Datum Zaterdag 10 februari 1821
Titel Publieke aanbesteding van fourages en brood, voor het 2de escadron van het regiment ligte Dragonders n. 4, in garnisoen te Roermonde
Krant Journal de la province de Limbourg
Jg, nr ?, 35
Editie, pg [Dag], [4]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Publieke aanbesteding van fourages en brood, voor het 2de escadron van het regiment ligte Dragonders n. 4, in garnisoen te Roermonde.

      De Commissie voor fourages en brood van het bovengenoemd escadron, zullen op vrydag zynde den 13 february aanstaande, publiek aan de minst inschryvende aanbesteden, het leveren van brood en fourages voor de manschappen en paarden van gemeld escadron, en wel voor den tyd van zes maanden, te weten van den 1 mei tot den 1 november aanstaande, van heden af aan, van tien tot twaalf uren voormiddag tot den 23 february inclus, zullen de conditien ter lezing leggen by de Heere Majoor Crooy, commandant van het garnisoen, welkers bureau is op den Steenweg n. 443, en by den fungerende Officier betaalmeester J. Drinkleyn, van gezegd escadron, wonende in de kamer n. 10, op de Cavalery caserne het Munster.
      De inschryving zal geschieden met gecachetteerde billetten, welke zullen ter opschrift moeten hebben by wyze van adres: inschryvings billet voor fourage of inschryvings billet voor brood, na dat den inhoud van het billet is; dezelve kunnen dagelyks van 9 uren tot 3 uren nademiddag gestoken worden in een op het bureau van gemeld Officier betaalmeester, berustende gesloten bus, en wel tot smorgens tien uren van den 23 dezer, zynde het uur der publieke opening der bus en inschryvings billetten bepaald om 11 uren precies van den zelfden dag. En in aanmerking genomen de aanhoudende daling der pryzen van fourages en granen sedert de laatste aanbesteding, zullen gene billetten worden aangenomen, welke niet onder de pryzen van 56 3/4 cents voor het ration fourage en 4 1/2 cents voor het ration brood zyn ingeschreven, zynde deze de prys der laaste entreprise. De inschryvers kunnen op den bovengemelde dag en uur by de opening der bus en billetten present zyn, zullende zy moeten zyn voorzien van hun patent en een certificaat der Regering hunner plaats, hetwelk de solvabiliteit der borgen moet constateren.
      Alle inschryvings billetten welke niet uitdrukkelyk per ration zyn gesteld, zullen als niet ingekomen worden beschouwd.
      Roermond, den 2 february 1821.

De Commissie voornoemd.            
Willich, Ritm. Commandant,
De Marneffe, 1ste. Luitenant.      

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Willich en De Marneffe (18 februari 1821) ‘Publieke aanbesteding van fourages en brood, voor het 2de escadron van het regiment ligte Dragonders n. 4, in garnisoen te Roermonde’, Journal de la province de Limbourg, [p. 4].