Keulemans Onze vogels 3 (1876)/59

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
58 Onze vogels in huis en tuin, deel 3 door John Gerrard Keulemans

59. De krakeend

60


[ Pl59 ]

 
[ 191 ]
 

DE KRAKEEND.

ANAS STREPERA.


Deze Eendensoort is bij onze poeliers, bijzonder in Amsterdam, bekend onder den naam van Krust of Halve eendvogel en in Groningen als de Roepereend.

Zij komt in de meeste gematigde en koude streken van het geheele Noordelijk halfrond voor; zoowel in het koude Noord-Amerika als op IJsland, zelden in Scandinavië, menigvuldig in Silezië waar zij veelal broeit, spaarzamer in Duitschland en bij ons. De voorwerpen die bij ons den zomer doorbrengen verhuizen in October en keeren in Maart terug; doch bij open water en zacht weder brengen zij ook menigmalen den winter in ons vaderland door.

De Krakeend houdt zich voornamelijk op aan meren, plassen, moerassen en rivieren, mits er veel riet groeit. Zij voedt zich daar hoofdzakelijk met plantaardig voedsel, bladen, bladknoppen, plantenwortels en waterplanten, welke laatsten zij tot zich neemt, in het water gedoken, de staart regtstandig in de hoogte; in welke houding zij met het beste gevolg geschoten kan worden. Behalve planten eet de Krakeend ook allerlei waterinsecten, zoetwaterslakken, kikvorschjes en het jonge broed van dezen, evenals kleine vischjes. In het najaar, wanneer de zaden der waterplanten tot rijpheid komen, bestaat daarin haar hoofdvoedsel.

In de nabijheid van den oever of ook in het weiland, bouwt zij haar nest van drooge bladen in eenige uitholling van den grond en bekleedt dit met eenige zachte pluimen en dons.

De eijeren, die van 7 tot 9 stuks in het nest gevonden worden zijn ligt roomkleurig, soms groenachtig van tint.

In gevangenschap voedt men ze met gerst, brood, gehakte koolbladen, knollen en aardappelen.