Kleine gedigten/De ware vriendschap

Uit Wikisource
De bedelaar Kleine gedigten voor kinderen (1779) door Hieronymus van Alphen

De ware vriendschap

Lotje en Keesje of ga naar Vervolg, voorbericht
Uitgegeven in Utrecht door de wed. Jan van Terveen en zoon.

[ 32 ]


DE WAARE VRIENDSCHAP.


Een vriend, die mij mijn feilen toont,
Gestreng bestraft, en nooit verschoont,
Heeft op mijn hart een groot vermogen:
Maag ’t laag gemoed, dat altoos vleit,
Verdenk ik van baatzugtigheid;
Ik kan zijn bijzijn niet gedogen.
Die zelden prijst, spreekt vriendentaal.
Die altoos vleit, liegt menigmaal.

[ ill ]