Koninklijke Courant/Jaargang 1807/Nummer 173/Gemakkelijke wijze, om Boeken te drukken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Gemakkelijke wijze, om Boeken te drukken’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Koninklijke Courant, zaterdag 18 juli 1807, [p. 3]. Publiek domein.
[ 3 ]

Gemakkelijke wijze, om Boeken te drukken.

 De Heer Bramah, in Engeland, heeft eene nieuwe Uitvinding bekend gemaakt, waar door een ieder, wanneer hij ook weinig of niets van de Boekdrukkunst verſtaat, in ſtaat geſteld wordt, om elk Boek zelf te drukken. De Letters zijn deels geſtoken, deels gegoten, en de druk vertoont zich op het papier, als of alles in koper gegraveerd was. Hetzelfde Werktuig dient ook voor Katoendrukkers, en voor alles, waar het graveerijzer anders vereischt wordt. In het laatste geval verwt het Werktuig zich zelf, en maakt zich ook zelf weer ſchoon. De Uitvinder, een geacht Werktuigkundige, heeft nog geene teekening van zijn Werktuig bekend gemaakt; maar, volgens zijne beſchrijving, beſtaat het uit eene Rol, die horizontaal op eene ſchraag wordt vastgemaakt.

 Op de Rol zijn 26 metalen Ringen of Raderen, die wel digt tegen elkander ſluiten, maar toch zeer ligt bewogen worden. Wil men Letters drukken, dan hebben die Raderen kleine uitſtaande ſpitſen, op welke de Letters ſtaan, en op elken ring zijn alle de Letters van het ABC, Cijferletters en Leesteekenen, gegraveerd of gegoten. Men zet de Raderen of Ringen nu zoo, dat de Letters en Teekenen, die tot een’ regel behooren, onder langs komen; dan beſtrijkt men dezelven, en drukt die af. Vervolgens begint met zoo op nieuw.