Koninklijke Courant/Jaargang 1807/Nummer 173/Noordsche Oudheden, te Koppenhagen bijeen verzameld

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Noordsche Oudheden, te Koppenhagen bijeen verzameld’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Koninklijke Courant, zaterdag 18 juli 1807, [p. 3]. Publiek domein.
[ 3 ]

Noordſche Oudheden, te Koppenhagen bijeen verzameld.

 De Hoogleeraar Nyerup, Opziener van de Univerſiteits Bibliotheek te Koppenhagen, wiens kennis van Noordſche Oudheden alöm beroemd is, heeft, in een publiek Blad, alle vrienden van Wetenſchap uitgenoodigd, tot inzending van alle zoodanige Gedenkſtukken, waar van zij bezitters zouden mogen zijn, ten einde in het onlangs, ter gezegde Bibliotheek, aangelegde Kabinet, te worden geplaatst. Reeds pronkt dat Kabinet met eenige zeldzame Stukken, als, onder anderen: 4 groote Steenen met Runen, zijnde het overſchot van 13, die men, in het midden der zeventiende Eeuw, ten tijde van Fredrik den Derden, met eenige duizende Rijksdaalders kosten, uit het ganſche Land, te zamen had gebragt; een groot Slagzwaard, zijnde, met de greep, 4 ellen lang; verſcheidene gouden, ten deele zeer fraai bewerkte, Armbanden en Halsketens, die men diep in een Moeras vond, Staven, met allerhande geſneden figuren; Drinkhorens; oude Strijd-akſen; enz.