Koninklijke Courant/Jaargang 1807/Nummer 173/Publieke fondsen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Publieke fondsen’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Koninklijke Courant, zaterdag 18 juli 1807, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ]

PUBLIEKE FONDSEN.

 Door den Senaat en Burgerij der Stad Hamburg is beſloten, een Millioen Mark-Bankgeld, bij middel van eene Negotiatie in Lijfrenten te heffen, ten einde daar door de kosten te voldoen, welke de tegenswoordige tijdsomſtandigheden onvermijdelijk noodzakelijk gemaakt hebben; zijnde, ter verzekering van de Interesſen op dit Kapitaal, beſloten, de Regten op de Wijnen, van een tot twee Mark per Ton, te verhoogen.

 Den 13den Julij waren, op de Beurs van Parys, de prijzen der publieke Fondſen als volgt: 5 pCt. Geconſol. jouisſ. van 22 Maart 1807, 780 fr. 10 c. Idem, jouisſ. van 22 Sept. 1807, 0 fr. 0 c. Aktiën van de Bank, jouisſ. van 1 Julij, 1343 fr. 50 c.

 De Beursprijs van diverſe Effecten was op Donderdag den 16 Julij, te Amſterdam, ais volgt:

Bataafſche Rescriptiën, losbaar na Dito Loterij 1802 pCt. 39½ à 40
 den Vreede 4 pCt. 59 à 59½ Rec. Vrijw. 1804 75¼ à 76¼
Geforceerd 1796 38 à 38½ 20 Jar. Rent 1804 5 44 à 44¼
Vrijw. Neg. 1797 5 70 à 70½ Negociatie 1807 6 98 à 98¼
Schuldbrieven 39¼ à 39½ Geld. Schav. 4 54½ à 55½
Idem 3 44½ à 44¾ Brab. dito
Losrenten 1798/9 50¾ à 51 Tiers Conſolidé 5 71¼ à 71½
Dito 1801 50¾ à 51 Certificaten dito 5 71 à 71¼
Dito 1800 3 44½ à 44¾ Oblig. Rusland 5 71 à 71¼
Dito Domeinen 4 71¾ à 72 Dito Weenerbank 5 57½ à 58
Dito 1802 5 71½ à 72 Dito dito 4 51¼ à 52¼