Land en Volk/Jaargang 4/Nummer 185/Doodslag

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Doodslag’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Land en Volk, vrijdag 7 augustus 1908, Blad A, [p. 2]. Publiek domein.
[ Blad A, 2 ]

Doodslag.

 Adv.-generaal bij den Hoogen Raad jhr. mr. Ort concludeerde in de zitting van den Hoogen Raad tot verwerping van het cassatieberoep van J. M., ingesteld tegen een arrest van het Gerechtshof te ’s Gravenhage, waarbij hij niet bevestiging van het vonnis der Rotterdamsche Rechtbank is veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf ter zake van mishandeling den dood tengevolge gehad hebbende. Requirant had in den nacht van 2 op 3 Febr. van dit jaar in de Zandstraat zekeren M. v. 0. met een mes in het linkerbeen gestoken, waardoor een uit- en inwendige verbloeding was veroorzaakt, tengevolge waarvan de verwonde nog dienzelfden nacht is overleden.
 Uitspraak 15 Augustus.
 – Advoc.-generaal jhr. mr. Ort concludeerde eveneens tot verwerping van het cassatieberoep van A. J. de K., ingesteld tegen een arrest van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, waarbij hij is veroordeeld tot 3 jaren gevangenisstraf, wegens afpersing gepleegd op den openbaren weg.
 Requirant was door de Rechtbank te ’s-Bosch, niettegenstaande zijne ontkentenis, schuldig verklaard in den nacht van 3 op 4 Maart j.l. op den openbaren weg onder St. Oedenrode, zekeren M. onder bedreiging met geweld van diens portemonnaie met gelden te hebben beroofd. De Rechtbank had beklaagde deswege overeenkomstig den eisch van het O. M. veroordeeld tot 6 jaren.
 In hooger beroep was deze straf door het Hof te Den Bosch verminderd tot 3 jaren gevangenisstraf.
 Uitspraak 15 Augustus.