Leeuwarder Courant/Nummer 2645/Brussel den 20 January

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Brussel den 20 January’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Leeuwarder Courant, woensdag 3 februari 1808, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] BRUSSEL den 20 January. Al de tydingen, die men van beide de oevers der Schelde ontvangt, gewagen alleen van de voorbeeldelooze ryzing der wateren van dezen ſtroom, van het doorbreken der dyken en der ongelukken van allerlei aart, die er het gevolg van geweeſt zyn. Veele Landen zyn overſtroomd, Woningen vernield, Vee verdronken, en het ſchynt, dat Lieden van allerlei ouderdom en van beide kunnen, op verſcheide plaatzen, ſlagtoffers geworden zyn van deze ſnelle overſtroming. Een Dyk, zegt men, is by Willebroek doorgebroken, boven Antwerpen is de ellende veel aanmerkelyker. Men zal weldra omſtandiger byzonderheden van de nootlottige gevolgen dezer ongelukken ontvangen. Ondertusſchen heeft men in het voormalig Hollandſch Vlaanderen maatregels van voorzorg genomen tot voorkoming van nieuwe rampſpoeden.