Leeuwarder Courant/Nummer 2645/Veere den 26 January

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Veere den 26 January’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Leeuwarder Courant, woensdag 3 februari 1808, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] VEERE den 26 January. Behalve hetgeen van den jongſten Watervloed uit deze Stad reeds gemeld is, kan men thans daar omtrent nog het navolgende melden:

De oogenbliklyke inſtorting van het Water was zoo groot, dat de Nachtwakers, welke de Inwoners waarſchouwden, in vyf minuten voor het Water moesten vluchten; hetzelve rees eenige duimen boven de Nieuwe Kaay; en ſtorte met een verſchriklyk geweld tegen de Huizen der Waterwykſche Straat, maakte aldaar eene verſchrikkelyke verwoesting, en gaf maar even tyd aan de Bewoners derzelven, om te kunnen vlugten; geene Afdammingen waren voor hetzelve beſtand; het Water vloeyde met kracht en geweld door de Straten, en zette het lager gedeelte 5 à 6 voeten onder water, waar door twee Vrouwen en twee Kinderen ongelukkig het Leven verloren hebben, en zyn daar by 10 Schapen, behoorende aan den Vleeschhouwer Polderman, verdronken.

De Zeemuur, aan de Noordzyde der Haven, heeft aanmerkelyk geleden; de Kaaymuur aldaar is op onderſcheiden plaatſen verzakt, benevens de ſtraat, ſtoepen en dorpels geſcheurd, en de vloeren der huizon opgeheven; veele huizen ſtaan te waggelen, en de Muur der Stads Wal, bezyden ’s Lands Arſenaal, is ter lengte van eenige roeden in de Vest nedergeſtort; de ſchade der Ingezetenen in het gemeen, door dezen rampſpoed geleden, is in deszelfs gevolgen nog te duchten, en eene aanmerklyke ſom zal voorzeker het verlies niet opwegen, het geen deze noodlottige Vloed alhier heeft te weeg gebragt.