Leeuwarder Courant/Nummer 2645/Vlissingen den 19 January

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Vlissingen den 19 January’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Leeuwarder Courant, woensdag 3 februari 1808, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] VLISSINGEN den 19 January. Heden had binnen deze Stad de treurigſte plegtigheid plaats, welke wel ligt ooit gebeuren kan, zynde het ſtatig begraven van de ongelukkige Slachtoffers, die in den jongſten Watersnood zyn omgekomen. Ingevolge de vereenigde krachten waar mede de Regering dezer Stad, de Broederſchap der Vry Metſelaars alhier, en zoo veele edeldenkende Ingezetenen dezer Stad werkzaam zyn, tot het voorzien in alle nooden; zoo zag men dan ook heden morgen ten half een uur, deze beide Ligchamen zig vereenigen, en gezamentlyk begeven naar het Gaſthuis dezer Stad, alwaar de meeſte Lyken gebragt waren. Van daar wierden deze overblyfſels met een Lykkoets, voor rekening dezer Stad, gebragt naar het Groot Kerkhof, om begraven te worden, terwyl de geheele Raad, en na dezelve do Broederſchap dezen treurtocht met hunne tegenwoordigheid, in plechtige ſtilte en orde volgden, terwyl de Lyken, voor rekening dezer Stad gekiſt, door deftige Ingezetenen worden gedragen.