Leidsch Dagblad/Nummer 17622/Ingezonden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ingezonden
Auteur(s) C. Küpper
Datum Donderdag 9 augustus 1917
Titel Ingezonden. De Zigeunerplaag.
Krant Leidsch Dagblad
Jg, nr ?, 17622
Editie, pg [Dag], Eerste Blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron leiden.courant.nu
Auteursrecht Publiek domein

Ingezonden.


De Zigeunerplaag.

Zeer geachte Redactie!

      U zult mij ten zeerste verplichten onderstaand stukje op te nemen.
      Reeds meermalen is het mij overkomen, dat ik, fietsend van Leiden naar den Wassenaarschen slag bij de splitsing van den weg, tusschen „Den Deyl” en den Haagschen Schouw, werd lastig gevallen door aldaar kampeerende Zigeuners. Niet alleen, dat dit volkje u een geruimen tijd vervolgt om „een paar centjes”, maar ze ontzien zich niet, indien ge aan hun „verzoek” niet aanstonds voldoet, uw fiets tegen te houden en u op de een of andere wijze het voortgaan onmogelijk te maken. J.l. Maandagavond weer dien weg fietsend, lieten ze het echter niet bij een dergelijke belemmering, maar rolden mijn zak. Ik acht dit feit belangrijk genoeg om het onder de aandacht van ieder te brengen, die dezen weg passeert en geef vooral aan de dames in overweging, zeer voorzichtig te zijn met hun taschjes, daar het, naar mij ter oore kwam, reeds meermalen voorgekomen, dat ’n taschje uit handen werd gerukt. Wellicht is het nog meer afdoend, wanneer door het openbaar gezag maatregelen worden genomen om aan dit onveilig maken van openbare rij- en wandelwegen een einde te maken.
      U, Mijnheer de Redacteur, dankend voor de afgestane plaatsruimte, teeken ik,

Hoogachtend,
C. KüPPER.      
      Leiden, 7—8—’17.