Leydse Courant/Jaargang 1828/Nummer 78/Bij eenen bijzondere brief uit Bern van den 15 dezer wordt gemeld

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Bij eenen bijzondere brief uit Bern van den 15 dezer wordt gemeld, […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Leydsche Courant, maandag 30 juni 1828, [p. 3]. Publiek domein.

[ 3 ]  — Bij eenen bijzondere brief uit Bern van den 15 de[zer] wordt gemeld, dat de Apotheek van den Heer [Da]genstecher niet meer bestaat. Twee knechts zich, [de]n 12., omstreeks 7 uren in den avond, naar de kelder [be]geven hebbende om acher te halen, hadden het ongeluk [de] flesch te breken; door het licht vatte het vocht [vl]am, deze deelde z[i]ch aan andere geestelijke vochten [m]ede, en er volgde eene verschrikkelijke uitbarsting. [D]e apotheek, het kantoor, het laboratorium, de gangen, [e]en gedeelte der eerste verdieping stortten in. De [g]lazen der naburige huizen werden verbrijzeld en de [s]traat leverde een aanblik der verwoesting op. Men werd den brand meester, maar niets heeft kunnen gered worden.