Leydse Courant/Jaargang 1828/Nummer 78/De Graaf Alfred de Vaudreuil, eerste Gezantschaps-Secretaris van Frankrijk in Portugal, is gisteren 's namiddags ten twee ure te Parys aangekomen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De Graaf Alfred de Vaudreuil, eerste Gezantschaps-Secretaris van Frankrijk in Portugal, is gisteren ’s namiddags ten twee ure te Parys aangekomen. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Leydsche Courant, maandag 30 juni 1828, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  De Graaf Alfred de Vaudreuil, eerste Gezantschaps-Secretaris van Frankrijk in Portugal, is gisteren ’s namiddags ten twee ure te Parys aangekomen. Hij heeft den weg binnen zeer weinige dagen van Lissabon afgelegd.
 Men verzekerde gisteren avond, zegt de Gazette de France, dat de Heer de Vaudreuil overbrenger was van de acte der algemeene Cortes van Portugal, waar bij verklaard wordt, dat de kroon van het Koningrijk aan den Infant Don Miguel behoort, uit kracht der onveranderlijke grondwetten, welke de orde van opvolging tot den troon regelen.
 [Daar, volgens de berigten over Engeland, de Cortes eerst den 17den vergaderen zouden, is dit weinig waarschijnlijk.
 De Gazette deelt nader onder dagteekening van den 26 Junij, dit mede: „Het Gouvernement heeft over zee tijding uit Portugal ontvangen, welke in zestehalven dag overgebragt zijn, zij melden, dat de Infant Don Miguel den 27 der loopende maand als Koning zal uitgeroepen worden.”]