Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Gennep, 20 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Gennep, 20 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] GENNEP, 20 Dec. Heden vertrok een doofstomme loteling naar Roermond om zich voor den dienst ongeschikt te doen verklaren. Waarom het jonge mensch niet liever stilletjes te huis gelaten. Het gevaar van inlijving zal wel niet bijster groot geweest zijn.

– Sedert de landbouwers in de omstreken met de magarinefabriek te Goch Contracten sloten voor de dagelijksche levering van melk is hier eene schaarschte aan goede boter ontstaan, zooals zelden het geval was. ’t Is thans een voorrecht een goede leverancier te bezitten, wijl veelal de voornaamste boeren, die prijs stelden op de bereiding van puike kwaliteit zich aan de fabriek verbonden.

– – –