Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Roermond, 19 Dec. (1)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Roermond, 19 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] ROERMOND, 19 Dec. Heden-middag ten één uur gaf Sequah een kinderdiner in de zaal der harmonie. Vijftig jongens en vijftig meisjes hadden kaarten ontvangen om aan het diner deel te nemen, en allen hadden aan de uitnoodiging gevolg gegeven. Het menu bestond uit gehakt vleesch, groenten, aardappelen, rijst met rozijnen en een glas bier. Voorts kreeg ieder kind een nummer voor een tombola, waarvan de twee hoofdprijzen bestonden in een compleet nieuw costuum. Daar echter het meisje, dat een dier eerste prijzen te beurt viel, het aanwezige costuum niet paste, kreeg dit kind in de plaats daarvan vijf gulden. Voorts waren er eenige prijzen van een gulden en de overige alle van een dubbeltje. Buitendien werd aan iederen jongen een kaatsbal en aan ieder meisje een pop uitgedeeld. De vreugde der kinderen is beter te denken dan te beschrijven. Allen zongen dan ook om het hardst tot groot genoegen der talrijke aanwezigen en van den heer Davenport en zijne vrouw, die zelf mede bedienden.

– Donderdag diner voor 50 mannen en 50 vrouwen uit den behoeftigen stand. De entréeprijs voor de galerij is voor heden en morgen bepaald op 50 cents.