Naar inhoud springen

Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Roermond, 19 Dec. (2)

Uit Wikisource
‘Roermond, 19 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.

[ 3 ]ROERMOND, 19 Dec. Gisteren avond kwamen ten huize van H. over de Roerbrug eenige militairen, die aan de huisvrouw van H. vroegen, of hare dochter een glas bier mee kon gaan drinken. Vrouw H., niet mak, trok dadelijk een klomp uit, waarmede zij den vrager te lijf wilde. Deze trok daarop zijn sabel, waarop H. zelf ook toesprong met een mes. Een korporaal kwam toen tusschenbeiden en wist zijne makkers mee te nemen, zoodat het vermoedelijk bloedbad nog tijdig werd voorkomen.

– Op de heden alhier gehouden veemarkt waren aangevoerd 105 koeien, 76 runderen, 54 ossen, 39 stieren en 4 schapen, waarvan werden verkocht 43 koeien, 31 runderen, 22 ossen, 15 stieren en 3 schapen. De handel was zeer levendig. Er waren prachtige ossen aangevoerd, waarvan er dan ook vele aan goede prijzen werden verkocht.

– Vele landbouwers, die heden onze veemarkt bezochten, hadden, op de markt komende, een neuswarmertje, in de gedaante van een ander pijpje in den mond, doch slechts weinigen van hen mochten hun pijp behouden. Eenige opgeschoten kwajongens hadden zich tot taak gesteld, die lui van hun geliefde pijp te ontdoen en dit gelukte hen maar al te wel. Niet dat ze de waardelooze pijpen stalen, neen, met eene behendigheid, die de verbazing van velen wekte, wierpen zij met kleine ronde keisteentjes de argelooze rookers hun aarden doorrookertje uit den mond. Niet wetende van waar het onverwachte miniatuurwonder kwam, waren de boosdoeners gewoonlijk reeds tusschen den menschendrom verdwenen, alvorens de eigenaar der gebroken pijp hen kon ontdekken.

– – –