Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Echt, 20 Dec. (2)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Echt, 20 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] ECHT, 20 Dec. Zoo ooit, dan hebben wij deze week twee genoegelijke avonden met dol veel pret gehad, en hebben wij naar hartelust kunnen lachen. Het was de zoo gunstig bekende familie Stips, die ons door hare komieke scènes en voordrachten dit buitenkansje bezorgde. Een talrijk publiek was dan ook iederen avond op de banken. Wordt er door deze of gene vereeniging wel eens geklaagd over het gebrek aan Hollandsche liederen, hier waren er genoeg; alle Hollandsche, doch in het geheel niet stijf; sierlijk en net, goed uitgevoerd en daarbij „elk wat wils.“

Dat de uitvoeringen ook steeds binnen de grenzen der welvoegelijkheid en kieschheid blijven, bewijst voorzeker het feit, dat deze familie een voorstelling mocht geven in het klooster der eerw. zusters Ursulinen alhier.

– Door de politie alhier is gisteren naar Roermond overgebracht de persoon J. L., beschuldigd van zware mishandeling, gepleegd op den arbeider H. C., zijn buurman.

– Lazen wij dezer dagen een bericht in zekere courant – omtrent het nadeelige van het voederen van te veel eikels bij schapen – ook wij kunnen thans mededeelen, op de ondervinding van vele schapenhouders afgaande, dat het zeer onraadzaam is deze vruchten onvermengd te voederen. Vermengd echter met aardappels, karoten, rapen enz. zjjn zij overigens uitstekend.

– – –