Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Engeland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Engeland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ]

Engeland.

– De commissie uit den ministerraad, die benoemd werd tot het opstellen van een plan tot zelfbestuur voor Ierland, hield Zaterdag hare eerste zitting. De „Daily News“ deelt mede, dat bij het Home-Rule ontwerp, dat bij het parlement zal ingediend worden, het aantal Iersche parlementsleden te Westminster belangrijk verminderd zal worden. Ten tweede zou een termijn worden vastgesteld binnen welke het parlement te Londen de Iersche landquaestie moet oplossen. Slaagt dit parlement niet, de quaestie binnen den aangegeven tijd te regelen, dan zou die taak aan een Iersch parlement worden overgedragen.

De Engelsche Home-Rule-vrienden zijn tevreden met de bepaling, dat er minder Iersche parlementsleden naar Londen zouden worden afgevaardigd. Als het parlement te Londen minder invloed zal krijgen op den gang der Iersche zaken, dan is het ook billijk, dat er in dat parlement minder Ieren zitting hebben dan tot heden het geval is. De „Daily News“ kondigt ook het indienen van een groote Engelsche „Reformbill“ aan, voornamelijk tot hervorming van het kiesstelsel.

Lloyd heeft uit Lissabon het bericht ontvangen, dat de pakketboot Nubian. van Southampton naar Kaapstad, ten gevolge van mist bij den ingang der haven van Lissabon aan den grond is geraakt. Het schip is in zeer hachelijken toestand. De passagiers en de mailpakketten zijn ontscheept.