Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Gennep, 20 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Gennep, 20 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] GENNEP, 20 Dec. Wij vernemen, dat binnen eenige dagen de katholieke kerkt e Ottersum eene plechtigheid hoopt te zien voltrekken, als daar wel nimmer is voorgekomen. Eene Israëlitische familie moet namelijk haar voornemen hebben te kennen gegeven, tot het katholicisme overtegaan. Het H. Doopsel, dat plechtig zal worden toegediend, zal onmiddellijk door een kerkelijk huwelijk worden gevolgd. Wij geven de inwoners in overweging, door het uitsteken der vlaggen als anderszins hunne ingenomenheid met dit zeldzaam feest te doen blijken.

– Niettegenstaande de scherpe concurrentie, die hier heerscht in zake den verkoop van varkensvleesch, (wij tellen acht slachters op 1800 zielen), wordt er van buiten wekelijks nog eene aanzienlijke hoevoelheid ingevoerd, wel een bewijs dat men hier van een hartig brokje niet afkeerig is. Bovendien heeft een groot gedeelte een eigen varken gemest zoodat het onbegrijpelijk is hoe de groote massa vleesch hier zooveel aftrek vindt, de prijzen varieeren tussehen 32 en 35 cents per halve kilogram.