Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Heijthuijsen, 21 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Heijthuijsen, 21 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] HEIJTHUIJSEN, 21 Dec. Het was ons dezer dagen vergund een kijkje te nemen inde gebouwen der „Onderlinge Vereeniging tot Kunstmatige Boterbereiding“ te Meijel. Met die welwillendheid, den Meijelschen landaard eigen, bracht men ons rond en werden ons alle inlichtingen verstrekt. Het gebouw was doelmatig ingericht en de hand-centrifuge, de karn- en afkoelingsmachinen – alles systeem Melotte – waren van de laatste vinding en werkten voortreffelijk. Het resultaat overtrof nog de verwachting. Uit een aantal liters melk werden meer kilo’s en keuriger boter gewonnen, dan uit diezelfde liters met de hand gekarnd konden worden. De reeds bereide boter werd dan ook al aan een hoogen prijs van de hand gezet. Lof zij den heer Truijen, die reeds zoo dikwijls een lans brak voor de belangen van den landbouw en die ook hier wederom het initiatief nam en zich aan het hoofd dezer zoo nuttige en voordeelige inrichting plaatste. Welaan, landbouwers van Huijthuijsen, gaat naar Meijel, overtuigt U van het voordeel, dat een dergelijke inrichting kan opleveren, en dan de handen te zamen geslagen en door medewerking getracht dit goed voorbeeld te volgen.

– – –