Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Maastricht, 20 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Maastricht, 20 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ] MAASTRICHT, 20 Dec. De raadkamer der arrondissements-rechtbank alhier heeft naar de terechtzitting voor strafzaken verwezen W. H. Vliegen en G. H. Pieters, uitgevers van het socialistisch weekblad „de Volkstribuun“, beschuldigd van in dat blad een artikel te hebben geplaatst, waardoor de marechaussee te Roermond zich beleedigd acht.

– In de jongste vergadering van den gemeenteraad is ter sprake gebracht de overdracht der hoogere burgerschool aan het rijk. Door den voorzitter, den heer Pijls, werd te dien aanzien medegedeeld, dat het hem bekend is, dat de regeering er in den eersten tijd niet aan denkt, scholen door ’t rijk te doen overnemen.

– Onze ijsclub is in gereedheid. De „kommen“ zijn onder water gezet en de miniatuur-Bodega voltooid. Er is nu nog maar enkel noodig, dat de ijsvorst zijne tenten komt opslaan; zijne komst wordt dagelijks te gemoet gezien. Ongelukkig voor de rijlustigen laat hij zich nog steeds wachten en is zijn bezoek zoo onbepaald als een verkiezingsdag hier ter stede.