Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Roermond, 20 Dec. (1)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Roermond, 20 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] ROERMOND, 20 Dec. Zooals reeds vroeger is gemeld, hebben de gezamenlijke Roermondsche schilders en beeldhouwers besloten in een der kerken te dezer stede een beeld te plaatsen van hunnen patroon, den h. Lucas, waarvan tot heden nog geen enkel beeld in Roermond bestaat. Gisteren nu hebben eenige heeren, die het voorloopig comité uitmaken, zich naar den zeereerw. heer deken der kathedraal begeven, ten einde dezen met het plan in kennis te stellen en hem toestemming te vragen om het nieuwe beeld in de kathedraal te mogen plaatsen. De zeereerw. heer Corten was hoogelijk met dit voorstel ingenomen en meende, dat de beste plaats zoude zijn in het sacramentskoor, waar dan ook het beeld van den beschermer der beeldende kunsten vermoedelijk wel zal komen te staan. Naar wij vernemen, zal het nieuwe beeld minstens 160 centimeter hoog worden, de piedestal 25 centimeters en de tombe een meter, zoodat het geheel de hoogte van meter 2,85 zal krijgen. Het zal een waar kunstwerk worden van beeldhouwkunde en polychromie.

– De jl. Zaterdag vanwege burgemeester en wethouders plaats gehad hebbende publieke verpachting der standplaatsen in de vleeschhal hebben fl 1720 opgebracht, zijnde juist zooveel als het vorig jaar.