Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Uit Engeland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Engeland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ] Uit Engeland. – Twee Liverpoolsche jongens, die eene vrouw, die zich zelf wilde verdrinken, tegen wil en dank op ’t droge brachten, hebben dezer dagen uit handen van den mayor van Liverpool voor hun moedig gedrag de medaille van het „Genootschap van de Gouden Koord“ ontvangen. Het geval wordt bij deze gelegenheid nog eens door de bladen medegedeeld en luidt beknopt als volgt. De vijftienjarige Clinker ging de Kanaalbrug over toen hij zag, dat eene vrouw in het water sprong. Zonder te talmen sprong hij haar na, dook en bracht haar boven; maar de booze vrouw werd zoo nijdig, dat men haar wilde redden, dat zij zich geweldig verweerde en ten slotte den jongen onder water poogde te drukken. Waarschijnlijk zou haar dat gelukt zijn, maar op het hachelijke oogenblik kwam de veertienjarige Heard opzetten. Toen hij zag wat er gaande was, begaf hij zich onmiddellijk te water, waarop de „virago“ hem aanviel en poogde te smoren, maar met vereende krachten werden de twee jongens haar toch baas en kregen haar op den oever.

– Uit Engeland komt bericht van den dood van den 93-jarigen admiraal William Sydney Smith, die als adelborst in 1815 op de Northumberland diende, waarmede de gevallen keizer Napoleon naar het oord zijner ballingschap St. Helena. werd overgebracht.

– – –