Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Uit Frankrijk

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Frankrijk’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ] Uit Frankrijk. – Eenigen tijd geleden woonde zekere heer Lebourg, chef de bureau bij de „Compagnie Urbaine“, een „séance“ bij van den fameusen rekenaar Inaudi. Hij vroeg hem den dag, waarop hij geboren was. De rekenaar antwoordde: een „Dinsdag“. De heer Lebourg kwam daartegen op, zeggende dat het een Woensdag was. Inaudi hield zijnerzijds vol, zoodat er een weddenschap om fr. 100 op volgde, die formeel tusschen de beide partijen werd aangegaan. De heer Lebourg moest kort daarna erkennen, dat hij verloren had. De 100 francs niet bij zich hebbende gaf hij zijn adreskaartje met de mededeeling, dat men het geld maar bij hem moest komen halen.

Sedert dat tijdstip heeft Inaudi meermalen een poging gedaan om de som, die hij voor de armen had bestemd, te innen, doch hij kon den heer Lebourg maar niet thuis vinden. Hij schreef hem verscheiden brieven, die echter onbeantwoord bleven. Toen het lange wachten hem eindelijk begon te verdrieten, daagde hij den heer Lebourg voor den kantonrechter. De zaak kwam daar Vrijdag voor. Verschenen was een zaakgelastigde van Lebourg, die beweerde dat, aangezien de wet de weddenschappen niet erkent, zijn client niet veroordeeld kon worden, en dat deze overigens elke betaling weigerde.

De vertegenwoordiger van Inaudi daarentegen beweerde, dat de weddenschappen op het gebied van behendigheid en berustende op een wetenschappelijk gegeven, niet verboden zijn krachtens art. 1966 van het Wetboek, en de heer Lebourg wel degelijk veroordeeld moest worden tot betaling vaneen eereschuld, die hij reeds sedert lang had moeten kwijten.

De kantonrechter zal nu in deze zaak uitspraak doen.

– – –